Xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm

Cập nhật: 30/12/2016 07:39

(Thanh tra) - Chánh Thanh tra Bộ Y tế Đặng Văn Chính vừa ban hành Kết luận số 220 thanh tra công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm tại Sở Y tế Quảng Trị.

Kết luận thanh tra khẳng định công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) tại tỉnh Quảng Trị mặc dù đã được triển khai một cách tích cực, song hiệu quả chưa cao.

Số mẫu được giám sát có kết quả không đạt chiếm tỷ lệ cao (năm 2014 - 2015, kết quả giám sát tại tuyến tỉnh cho thấy mẫu không đạt về vi sinh chiếm gần 40%).

Công tác kiểm tra ATTP mặc dù đã được triển khai tích cực, song việc xử lý các vi phạm còn chưa nghiêm, nhất là tại tuyến huyện, tuyến xã hầu hết các trường hợp vi phạm không bị xử phạt mà chỉ nhắc nhở.

Kết quả kiểm tra, xác minh tại Chi cục Vệ sinh ATTP Quảng Trị cho thấy, một số hồ sơ thiếu ảnh, chữ ký, không ghi đầy đủ các mục tại phần tự khai của người đi khám sức khỏe. Biên bản thẩm định không đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, sơ đồ bếp ăn không thể hiện theo quy tắc một chiều trong bản vẽ sơ đồ mặt bằng nhưng cơ sở vẫn được chấp nhận.

Đặc biệt, Chi cục Vệ sinh ATTP cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho cơ sở không đúng đối tượng như Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị.

Đoàn thanh tra đã lấy ngẫu nhiên 20 bộ hồ sơ xin cấp Giấy tiếp nhận công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP đã được Chi cục cấp để kiểm tra. Kết quả có 3/20 hồ sơ có tên sản phẩm, tên cơ sở ghi không thống nhất giữa các mục trong hồ sơ.

Ngoài ra, tại một số hồ sơ, số chỉ tiêu trên phiếu kiểm nghiệm chưa đầy đủ so với bảng tiêu chuẩn cơ sở như Hồ sơ số 014/2015/YTQT-XNCB của cơ sở nước mắm Hồ Ngọc Cát thiếu chỉ tiêu Asen, Cadini, Thủy ngân; Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa thiếu chỉ tiêu Aflatoxin B1, Aflatoxin tổng số.

Dù kết quả kiểm nghiệm không đạt so với tiêu chuẩn công bố nhưng vẫn được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp cho cơ sở như Hồ sơ số 005/2014 của Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa. Các hồ sơ được kiểm tra chỉ có nhãn dự thảo kèm theo, không có dấu xác nhận của Chi cục Vệ sinh ATTP, không có nhãn chính thức theo quy định.

Tại một số hồ sơ công bố thiếu chỉ tiêu cơ bản so với quy chuẩn Việt Nam như Hồ sơ số 001/2014 của Cơ sở Sản xuất nước mắm Tùng Vân, không công bố các chỉ tiêu Asen, Cadimi, thủy ngân theo quy định; Hồ sơ số 012/2015/YTQT-XNCB của cơ sở chế biến cà phê Khesaca không công bố và kiểm nghiệm chỉ tiêu độc tố vi nấm aflatoxin và ochratoxin; Hồ sơ số 019/2014 của Công ty TNHH Lava - sản phẩm cao chè vằng Lava không có kết quả kiểm nghiệm chỉ tiêu độc tố vi nấm aflatoxin...

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, công tác kiểm tra Nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu, kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về ATTP tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị còn nhiều thiếu sót, bao gồm cả hoạt động chuyên môn và việc quản lý hóa chất. Cụ thể, kho bảo quản hóa chất chưa gọn gàng, còn để lẫn các vật dụng khác. Một số hóa chất không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Sổ theo dõi hóa chất ghi chưa đầy đủ, chi tiết.

Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Quảng Trị chỉ đạo Chi cục Vệ sinh ATTP, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra trong quá trình thanh tra. Bên cạnh đó, tăng cường tập huấn, hướng dẫn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính cho Chi cục Vệ sinh ATTP, đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về ATTP thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Quảng Trị tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra cần tăng cường lấy mẫu, kiểm nghiệm đánh giá các chỉ tiêu ATTP, kịp thời cảnh báo mối nguy cơ mất ATTP, nâng cao hiệu quả quản lý ATTP.

Phương Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica