Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trong thời đại 4.0

Cập nhật: 31/10/2018 21:10

(Thanh tra) - Ngày 31/10, tại Hà Nội, Tạp chí Người làm báo (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Báo chí truyền thông chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.

Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trong thời đại 4.0
Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Đây là diễn đàn quan trọng góp phần nâng cao chất lượng truyền thông, không ngừng thắt chặt mối quan hệ đồng hành, hợp tác, cùng chia sẻ mọi khó khăn, thuận lợi giữa báo chí và BHXH Việt Nam, qua đó cùng hướng tới mục tiêu chung vì sự phát triển và phồn vinh của xã hội.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo nhấn mạnh, BHXH, BHYT luôn là đề tài phong phú, đa dạng để báo chí sáng tạo nhiều tác phẩm sinh động, từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết chia sẻ và tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chính sách lớn về BHXH, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào hệ thống chính sách an sinh xã hội.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng truyền thông đa phương tiện và hội tụ đã và đang tác động trực tiếp đến kỹ năng tác nghiệp của nhà báo, đặt ra những thách thức lớn đối với hoạt động truyền thông về lĩnh vực BHXH, BHYT.

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, nhiều tham luận của các đại biểu đã đề cập đến những thách thức lớn của hoạt động truyền thông và vai trò của báo chí trong lĩnh vực này. 

Các đại biểu cũng đề xuất những nhóm giải pháp cơ bản, nhằm nâng cao chất lượng thông tin về BHXH, BHYT trên báo chí, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hệ thống an sinh xã hội; khẳng định tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT là hết sức cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, BHXH Việt Nam xác định chiến lược trọng tâm tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa công tác quản lý BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình, thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để doanh nghiệp, người dân tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện các dịch vụ này và giảm số thời gian phải thực hiện các thủ tục, giao dịch của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, những chủ trương mới tại Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH là một bước tiến dài, đưa chính sách BHXH của Việt Nam tiếp cận đến các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về an sinh xã hội. BHXH Việt Nam rất mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác truyền thông, đưa Nghị quyết và những chính sách BHXH, BHYT đi vào cuộc sống. 

Chú trọng việc đổi mới mạnh mẽ hình thức tuyên truyền, các thông điệp truyền thông bám sát những nội dung chủ đạo của Nghị quyết, hướng tới từng nhóm đối tượng cụ thể, góp phần hoàn thành mục tiêu BHXH toàn dân mà Nghị quyết đã đề ra.

Nhấn mạnh mối quan hệ giữa những người làm báo và người làm công tác BHXH, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, Hội Nhà báo Việt Nam và BHXH Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về BHXH, BHYT. 

Đồng thời cổ vũ, động viên nhân dân và người lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Tuy nhiên, theo ông Hồ Quang Lợi, trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi công tác truyền thông về BHXH, BHYT cần phải được đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, nhằm đưa các chính sách đi vào cuộc sống. 

Sự chính xác, kịp thời, sắc sảo, thuyết phục, kể cả việc sử dụng các thuật ngữ chuyên môn liên quan đến BHXH, BHYT là hết sức cần thiết. 

Cần có thêm những kênh truyền thông chuyên biệt, hiệu quả về BHXH, BHYT cho từng đối tượng khác nhau.


Phương Anh


cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica