Tiến tới quản lý cơ sở KCB tinh gọn, hiệu quả và chất lượng

Cập nhật: 09/11/2018 12:00

(Thanh tra)- Theo dự thảo thông tư quy định phân tuyến chuyên môn, kỹ thuật và chăm sóc của cơ sở khám chữa bệnh (KCB), Bộ Y tế đề xuất, sắp tới, các bệnh viện (BV) và các cơ sở KCB sẽ được sắp xếp lại thành 3 tuyến chuyên môn, kỹ thuật. Tuyến 1 là các cơ sở KCB ban đầu, điều trị ngoại trú. Tuyến 2 sẽ là các BV điều trị nội trú với các kỹ thuật chuyên khoa cơ bản và nâng cao. Tuyến 3 là các BV đa khoa và chuyên khoa thực hiện được các kỹ thuật chuyên sâu.

Tiến tới quản lý cơ sở KCB tinh gọn, hiệu quả và chất lượng

Trong đó, mỗi tuyến viện sẽ được chia làm nhiều mức độ khác nhau tùy thuộc vào năng lực kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn của các BV và cơ sở. Tại hầu hết các nước có hệ thống y tế phát triển, các BV được xếp ở nhóm cao nhất là những BV thực hiện được nhiều kỹ thuật chuyên sâu, là cơ sở giảng dạy và thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học.

Theo Cục Quản lý KCB (Bộ Y tế), việc ban hành thông tư sẽ làm căn cứ cho việc chuyển tuyến người bệnh, thanh toán KCB bảo hiểm y tế và các hoạt động khác có liên quan đến việc phân tuyến cơ sở KCB. Bộ Y tế cũng tin tưởng với cách phân tuyến, phân hạng, phân tuyến kỹ thuật như trên sẽ góp phần giải quyết những bất cập, đồng thời đảm bảo tính công bằng, nhất là có thể áp dụng thống nhất chung cho các cơ sở y tế công lập và tư nhân.

Cục Quản lý KCB cho biết, hiện nay các cơ sở KCB đang được phân cấp, phân hạng, phân tuyến theo đơn vị quản lý hành chính, gồm tuyến Trung ương, tỉnh, huyện, xã; phân cấp theo năng lực chuyên môn (phân tuyến kỹ thuật) và phân cấp theo khả năng cung ứng dịch vụ y tế (phân hạng BV gồm hạng đặc biệt, hạng 1, hạng 2, hạng 3, hạng 4 và không phân hạng).

Thống kê cho thấy, cả nước hiện có 1.451 cơ sở y tế được phân tuyến, phân hạng cũng như chưa được phân tuyến và phân hạng, tuyến Trung ương có 4 BV hạng đặc biệt, có 32 BV hạng 1, còn lại là các tuyến tỉnh, huyện, xã.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trọng Khoa, Cục phó Cục Quản lý KCB, Bộ Y tế, việc phân hạng, phân tuyến như hiện nay tồn tại nhiều bất cập, nghịch lý. Sự bất cập này thể hiện ở chỗ nhiều BV tuyến huyện có năng lực, kỹ thuật cao, thực hiện nhiều kỹ thuật vượt tuyến nhưng không được xếp ở mức cao hơn và ngược lại. Đặc biệt, các BV tuyến tỉnh, nhất là các BV chuyên khoa có nơi năng lực kỹ thuật còn thấp hơn BV tuyến huyện nhưng vẫn là nơi BV tuyến huyện chuyển bệnh nhân lên. Đó là chưa kể hiện đang cho phép thông tuyến KCB ở tuyến huyện đang làm giảm bệnh nhân đến KCB tại các trạm y tế.

Về phân cấp theo khả năng cung ứng dịch vụ y tế, đại diện Cục Quản lý KCB cho rằng, vấn đề tồn tại là phân hạng BV hiện nay chưa đánh giá sát với năng lực của BV. Bên cạnh đó, phân hạng BV chưa có hướng dẫn cho trung tâm y tế hai chức năng (gồm chức năng KCB). Phân hạng BV theo một nội dung tiêu chí đánh giá và xếp mức chung cho tất cả các tuyến kỹ thuật BV (không phù hợp vì mỗi tuyến BV có chức năng và phân tuyến kỹ thuật khác nhau). Trong khi đó, phân hạng BV là căn cứ để xác định mức giá khám bệnh, ngày giường điều trị không công bằng với BV tuyến cao hơn thực hiện kỹ thuật cao hơn nhưng ở hạng thấp hơn.

“Những bất cập này đã dẫn đến xu hướng chuyển dịch giảm KCB ban đầu tại trạm y tế và tăng KCB ban đầu tại BV. Trong khi đó, hiện nay đang có sự mất cân đối trong sử dụng quỹ bảo hiểm y tế cho các cơ sở KCB”, đại diện Cục Quản lý KCB nhấn mạnh.

Nhận định về vấn đề này, nhiều chuyên gia trong ngành cũng cho rằng, cách phân hạng BV hiện nay chưa đánh giá sát với năng lực của BV và phân tuyến kỹ thuật khác nhau. Tồn tại trong cách phân hạng BV hiện nay là phân hạng theo một nội dung tiêu chí đánh giá và xếp mức chung cho tất cả các tuyến kỹ thuật BV. Điều này là không phù hợp, vì mỗi tuyến BV có chức năng, giường điều trị... cũng không hợp lý, thiếu sự công bằng với các BV tuyến cao hơn, thực hiện những kỹ thuật cao hơn nhưng ở hạng thấp hơn.

Để giải quyết những bất cập trên, tiến tới xu hướng quản lý cơ sở KCB tinh gọn, hiệu quả, chất lượng, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý KCB cho biết, đã đến lúc việc phân tuyến KCB phải là cơ sở để chuyển giao kỹ thuật chuyên môn, xác định về chuyển tuyến. Trong mỗi tuyến, dựa vào năng lực kỹ thuật và chất lượng dịch vụ KCB sẽ xếp các BV trong mỗi tuyến thành 2-3 mức khác nhau. Mức chất lượng sẽ là căn cứ để tính viện phí của BV.

Phương Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica