Hà Nội: Nhận thức người dân về tác hại của thuốc lá được nâng lên

Cập nhật: 14/11/2017 06:35

(Thanh tra)- Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) TP Hà Nội, từ đầu năm 2017 đến nay, tình hình thực hiện Luật PCTHTL trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá và Luật PCTHTL được nâng lên rõ rệt.

Hà Nội: Nhận thức người dân về tác hại của thuốc lá được nâng lên

Để đẩy mạnh công tác PCTHTL, ngay từ đầu năm 2017, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND triển khai PCTHTL giai đoạn 2017-2018 nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá trong thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, ngành, quận, huyện, thị xã và nhân dân trên toàn TP. Đồng thời, xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc trên địa bàn và tăng cường hoạt động thanh tra việc thực thi Luật PCTHTL.

Ban Chỉ đạo PCTHTL TP đã chỉ đạo các sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai kế hoạch và kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, ngành để triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động PCTHTL; triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không khói thuốc và tuần lễ quốc gia không thuốc lá với nhiều nội dung như: Hội thảo, hội nghị, tập huấn, phát tờ rơi… Đồng thời, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật PCTHTL trên địa bàn.

Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức tập huấn việc xây dựng và triển khai chính sách không hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc tại cơ quan đơn vị, thiết lập mô hình “môi trường không thuốc lá” một cách hiệu quả. Công an TP chỉ đạo các đơn vị đưa nội dung thực hiện Luật PCTHTL vào kế hoạch hoạt động hàng năm; treo biển cấm hút thuốc tại 100% trụ sở cơ quan, đơn vị. 

Từ các giải pháp trên, đến nay, số lượng, tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an TP hút thuốc đã giảm, hạn chế được tình trạng hút thuốc trong phòng làm việc tại cơ quan. Các quận, huyện, thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch quy định không hút thuốc nơi công sở và nơi làm việc trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân không sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong cộng đồng dân cư, trong các lễ hội,…; Sở Công thương tích cực đẩy mạnh việc triển khai công tác chống buôn lậu thuốc lá...

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức tập huấn nâng cao năng lực trong việc xây dựng và triển khai chính sách không hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc tại cơ quan đơn vị, thực hiện môi trường không khói thuốc. Nâng cao năng lực triển khai thực hiện của thanh tra viên, tuyên truyền viên tại 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn về Luật PCTHTL đặc biệt là hút thuốc lá thụ động.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng theo đánh giá của Ban Chỉ đạo PCTHTL TP Hà Nội, hiện nay ý thức tuân thủ pháp luật về PCTHTL của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người dân còn thấp. Cùng với đó là tình trạng vi phạm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và nơi công cộng còn khá phổ biến. Trong khi đó, công tác xử lý các vi phạm về PCTHTL còn khó khăn và chưa thường xuyên do không có kinh phí thường xuyên từ ngân sách. Đặc biệt là lực lượng thanh tra mỏng và kiêm nhiệm, vẫn còn tình trạng hút thuốc lá tại nơi công cộng như chợ, nhà hàng, bến xe…

Để tiếp tục thực hiện Luật PCTHTL có hiệu quả, Ban Chỉ đạo PCTHTL TP Hà Nội triển khai 6 giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước và tăng cường hiệu quả công tác PCTHTL trong thời gian tới. Theo đó, TP Hà Nội tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTHTL các cấp, ngành. Thành lập tổ thư ký đầu mối triển khai các hoạt động PCTHTL tại các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo TP và tại quận, huyện, thị xã.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn liên quan. Xây dựng “Môi trường không khói thuốc” và đánh giá việc thực hiện các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thực hiện trên địa bàn TP. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã trong việc xây dựng và triển khai chính sách không hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc tại cơ quan đơn vị…

TP Hà Nội chú trọng việc nâng cao năng lực triển khai thực hiện của mạng lưới thanh tra viên liên ngành chuyên trách về PCTHTL cấp TP, cấp huyện. Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho thanh tra, công an về các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn liên quan. Đồng thời, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật PCTHTL, thực hiện xử phạt nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm.

Ngọc Diệp

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica