Chung tay chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Cập nhật: 15/05/2018 16:16

(Thanh tra) - Chiều 14/5, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã ký kết chương trình phối hợp về triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, giai đoạn 2018 - 2021.

Chung tay chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
Đại diện Bộ Y tế và Bộ LĐTB&XH tại lễ ký kết

Theo chương trình được ký kết, trong giai đoạn 2018 - 2021, 2 Bộ sẽ bố trí nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. 

Tập trung vào việc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và nâng cao sức khỏe cho nhân dân và người có công với cách mạng, người lao động, các đối tượng chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật; phòng, chống bệnh nghề nghiệp; an toàn lao động, phòng, chống đuối nước ở trẻ em.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động, việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, người cao tuổi.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chỉnh hình và phục hồi chức năng của ngành LĐTB&XH. 

Ngành Y tế hỗ trợ nhân lực y tế, chỉnh hình và phục hồi chức năng cho các cơ sở của ngành LĐTB&XH cử cán bộ y tế luân phiên hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở của ngành LĐTB&XH.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chỉnh hình và phục hồi chức năng tại các cơ sở thuộc Bộ, ngành LĐTB&XH quản lý nhằm tăng sự hài lòng của người dân. 

Đẩy mạnh đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức và xây dựng cơ sở thuộc Bộ, ngành xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường.

Đồng thời, đổi mới cơ chế hoạt động, quản lý các cơ sở y tế công lập gắn với trao quyền tự chủ với trách nhiệm giải trình, bảo đảm công khai, minh bạch, có sự kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền. 

Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế, chỉnh hình và phục hồi chức năng theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 Phương Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica