Những loài thực vật ngoại lai xâm hại nguy hiểm tại Việt Nam

Cập nhật: 23/05/2019 09:06

Cây mai dương, cây bông ổi, cây keo giậu, lục bình… là những loài ngoại lai xâm hại có thể gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường và kinh tế.

Những loài thực vật ngoại lai xâm hại nguy hiểm tại Việt Nam

Cây mai dương, cây bông ổi, cây keo giậu, lục bình… là những loài ngoại lai xâm hại có thể gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường và kinh tế./.

Theo TTXVN

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica