Cắt giảm hơn 62% điều kiện kinh doanh lĩnh vực TN&MT

Cập nhật: 08/10/2018 18:22

(Thanh tra)- 102/163 điều kiện đầu tư kinh doanh (chiếm 62,6%) trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT) đã được sửa đổi, trong đó bãi bỏ 77 điều kiện, sửa đổi 25 điều kiện; bãi bỏ, đơn giản hóa 9 thủ tục hành chính có liên quan.Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/10/2018.

Đó là nội dung Nghị định số 136/2018/NĐ-CP vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành về sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực TN&MT, trong đó sửa đổi 11 Nghị định có liên quan thuộc các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và đo đạc bản đồ.

Cụ thể, lĩnh vực đất đai là 17 điều kiện (bãi bỏ 8 điều kiện, sửa đổi 9 điều kiện); lĩnh vực môi trường 48 điều kiện (bãi bỏ 43 điều kiện; sửa đổi 5 điều kiện), bãi bỏ 8 thủ tục hành chính;  lĩnh vực khoáng sản 7 điều kiện (bãi bỏ 5 điều kiện; sửa đổi 2 điều kiện); lĩnh vực tài nguyên nước 28 điều kiện (bãi bỏ 21 điều kiện; sửa đổi 7 điều kiện), bãi bỏ 1 thủ tục hành chính; lĩnh vực khí tượng thủy văn sửa đổi 1 điều kiện; lĩnh vực đo đạc và bản đồ sửa đổi 1 điều kiện.

Quy định này nhằm bảo đảm và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân hưởng lợi ngay từ những nỗ lực cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh từ lĩnh vực TN&MT…

Theo Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành phải cắt giảm tối thiểu 50% điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TN&MT đã tổ chức rà soát và đề xuất Chính phủ ban hành 1 nghị định để sửa đổi 11 nghị định có liên quan. Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP, Bộ TN&MT đã chính thức hoàn thành vượt chỉ tiêu cắt giảm điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ (12,6%).

TS

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica