Chương Mỹ, Hà Nội:

Thu, chi “tuỳ tiện” tại Trường Mầm non Hữu Văn

Cập nhật: 06/07/2018 06:22

(Thanh tra)- UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kết luận số 57/KL-UBND về nội dung tố cáo đối với bà Đặng Thị Lý, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, qua đó phát hiện hàng loạt sai phạm trong thu, chi tài chính tại đơn vị này.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội có Quyết định số 2298/QĐ-UBND giao nhiệm vụ xác minh, kết luận đơn của công dân không đồng ý với Thông báo số 340 của Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ liên quan đến các khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh Trường Mầm non Hữu Văn.

Thực hiện chỉ đạo của TP, Sở Giáo dục và Đào tạo đã vào cuộc xác minh, rà soát nội dung tố cáo và có báo cáo kết quả. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND TP ban hành kết luận khẳng định nhiều nội dung tố cáo là đúng, yêu cầu xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân có sai phạm.

Công dân tố cáo bà Đặng Thị Lý, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hữu Văn có hành vi thu, chi kinh phí của Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường trong 3 năm học 2014-2015, 2015-2016 và 2016-2017 sai quy định. UBND TP kết luận, nội dung tố cáo là đúng.

Qua xác minh cho thấy, việc Ban Đại diện cha mẹ học sinh Trường Mầm non Hữu Văn đưa ra dự kiến mức thu kinh phí hoạt động của cha mẹ học sinh với mức thu bình quân 100.000 đồng/cháu/năm được thực hiện trong 3 năm học liên tục từ 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, cùng một số khoản chi từ nguồn kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh trong 3 năm học trên không đúng quy định. Qua kiểm tra thấy các khoản chi có mục đích nhằm hỗ trợ hoạt động của trẻ để động viên các cháu. 

Chủ tịch UBND TP xác định, trách nhiệm thuộc Ban Đại diện cha mẹ học sinh, bà Đặng Thị Lý, Hiệu trưởng cũng có một phần trách nhiệm trong việc chưa thực hiện đầy đủ hỗ trợ các hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh.

Tiếp đó, công dân tố cáo bà Đặng Thị Lý, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hữu Văn thực hiện xã hội hoá giáo dục trong 3 năm học 2014-2015, 2015-2016 và 2016-2017 sai quy định. UBND TP kết luận, nội dung công dân tố cáo đúng.

Kết luận nêu rõ, việc giao Ban Đại diện cha mẹ học sinh thực hiện huy động (đóng góp) xã hội hoá trong 3 năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 và thực hiện chi là không đúng quy định. Trách nhiệm thuộc tập thể Ban Giám hiệu và trách nhiệm chính thuộc bà Đặng Thị Lý, Hiệu trưởng.

Nội dung tố cáo tiếp theo là, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hữu Văn có hành vi tổ chức triển khai may đồng phục cho trẻ 4 tuổi và 5 tuổi năm học 2016-2017 không đúng quy định. Đây cũng là nội dung tố cáo đúng.

Cụ thể, việc năm học 2016-2017 trường tổ chức việc may đồng phục cho trẻ 4 tuổi và 5 tuổi khi chưa thống nhất với toàn thể phụ huynh học sinh là chưa đúng quy định. Tuy nhiên việc may đồng phục được thực hiện trên tinh thần tự nguyện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tập thể của trường. Để xảy ra sai phạm trên, trách nhiệm thuộc tập thể Ban Giám hiệu và trách nhiệm chính thuộc bà Đặng Thị Lý, Hiệu trưởng.

Bên cạnh đó, UBND TP kết luận, công dân tiếp tục tố cáo bà Đặng Thị Lý có hành vi thực hiện một số khoản chi từ nguồn học phẩm không đúng quy định là tố cáo đúng. 

Trong 3 năm học, nhà trường đã sử dụng 7 triệu đồng từ nguồn học phẩm để mua đồ dùng giảng dạy cho giáo viên là không đúng quy định.

Về trình tự, giải quyết tố cáo của UBND huyện Chương Mỹ, Chủ tịch UBND TP kết luận, một số nội dung chưa được làm rõ, tuy nhiên về cơ bản UBND TP đồng thuận với kết luận nội dung tố cáo và Thông báo giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ. 

Trên cơ sở kết quả xác minh nội dung tố cáo, Chủ tịch UBND TP giao Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh việc thu, chi các khoản đóng góp của học sinh đối với Trường Mầm non Hữu Văn nói riêng và các trường trên địa bàn. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân tham mưu cho UBND huyện kết luận nội dung tố cáo còn một số nội dung chưa làm rõ. Yêu cầu Trường Mầm non Hữu Văn thực hiện công khai tài chính, khắc phục tồn tại nêu tại kết luận theo quy định.

Hoàng Long

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica