Thông báo về việc chiêu sinh học viên tại Việt Nam của Học viện Kỹ thuật Lê Minh Đài Loan

Cập nhật: 17/05/2018 18:36

(Thanh tra)- Hiện nay có rất nhiều tổ chức cá nhân,đặc biệt là các công ty môi giới nhân lực mạo danh Học viện chúng tôi đăng các đoạn quảng các chiêu sinh không đúng sự thật như miễn phí học phí 4 năm,được hưởng toàn bộ học bổng của Chính phủ...nên chúng tôi xin thông báo:

Học viện chúng tôi chiêu sinh các lớp chuyên ban tại Việt Nam chỉ thông qua các trường tại Việt Nam đã ký kết hợp tác với chúng tôi. Các trường có sự hợp tác đó đã được chúng tôi trực tiếp gặp gỡ, truyền đạt thông tin cho học sinh và trực tiếp phỏng vấn học sinh có nhu cầu sang trường chúng tôi.Chúng tôi không ủy quyền cho bất cứ công ty môi giới hay các trường, tổ chức, cá nhân nào mà chưa có sự hợp tác với chúng tôi trong tuyển sinh.Nếu có bất cứ công ty môi giới hay tổ chức cá nhân nào dùng danh nghĩa Học viện chúng tôi để tuyển sinh và đăng quảng cáo sai sự thật.Chúng tôi sẽ căn cứ vào pháp luật Việt Nam để kiện đơn vị đó.

Trân trọng xin thông báo!

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica