Thanh tra các trung tâm ngoại ngữ, tin học

Cập nhật: 10/05/2018 19:48

(Thanh tra)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Bộ đề nghị các sở GD&ĐT, đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm rà soát, đánh giá tổng thể hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học và các trung tâm ngắn hạn đang hoạt động trên địa bàn hoặc thuộc phạm vi quản lý.

Các đơn vị phối hợp ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về thành lập, cấp phép hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đào tạo, bồi dưỡng của các trung tâm và có biện pháp xử lý kiên quyết những hiện tượng vi phạm quy định hiện hành.

Các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin về danh sách trung tâm ngoại ngữ, tin học (công lập, tư thục, có vốn đầu tư nước ngoài), trung tâm bồi dưỡng ngắn hạn được cấp phép hoạt động.

Trong đó, phải ghi rõ thông tin như điều kiện đảm bảo chất lượng, thời gian thành lập, thời gian, địa điểm được cấp phép, công khai thông tin về danh sách học viên được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Thông tin phải được cập nhật thường xuyên.

Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học được cấp phép trên địa bàn. Người học có thể tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hà Nội.

TTH

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica