Chương trình giáo dục phổ thông mới:

Giảm môn học, giảm giờ học

Cập nhật: 27/12/2018 19:23

(Thanh tra)- Chiều 27/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố chương trình (CT) giáo dục phổ thông (GDPT) mới.

Giảm môn học, giảm giờ học
CT GDPT mới do Bộ GD&ĐT công bố. Ảnh: HH

Xuất hiện nhiều môn học mới

Bộ GD&ĐT cho biết: CT GDPT mới sẽ có nhiều thay đổi so với hiện hành. Trong đó, hoạt động trải nghiệm là CT bắt buộc xuyên suốt tất cả các cấp học.

Điểm mới đáng lưu ý là CT GDPT mới phân biệt rõ 2 giai đoạn: Giáo dục cơ bản (từ lớp 1 - lớp 9) và giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 - lớp 12).

Theo GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên CT GDPT mới: Bên cạnh bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc, CT GDPT mới cũng trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương và nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương.

Về cơ bản, CT mới tiếp tục kế thừa mục tiêu giáo dục mà CT hiện hành đã đặt ra là giáo dục con người toàn diện, giúp học sinh hài hòa về đức, trí, thể, mỹ.

Đáng chú ý, trong CT GDPT mới có một số môn học và hoạt động giáo dục mới hoặc mang tên mới là: Tin học và công nghệ, Ngoại ngữ, hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học; Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên ở cấp THCS; Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục kinh tế và pháp luật ở cấp THPT; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở các cấp THCS, THPT.

Ở cấp THCS, môn Khoa học tự nhiên được xây dựng trên cơ sở tích hợp kiến thức của các ngành vật lý, hóa học, sinh học và khoa học trái đất; môn Lịch sử và Địa lý được xây dựng trên cơ sở tích hợp kiến thức của các ngành lịch sử, địa lý.

Giảm tải rõ rệt

GS Nguyễn Minh Thuyết khẳng định: Nhờ thực hiện dạy học tích hợp và sắp xếp lại kế hoạch giáo dục ở các cấp học, nên CT GDPT mới giảm được số môn học so với chương trình hiện hành.

Theo CT tiểu học mới, lớp 1 và lớp 2 có 7 môn học; lớp 3 có 9 môn học; lớp 4 và lớp 5 có 10 môn học (CT hiện hành, lớp 1, lớp 2 và lớp 3 có 10 môn học; lớp 4 và lớp 5 có 11 môn học).

CT mới ở các lớp THCS đều có 12 môn học (CT hiện hành, lớp 6 và lớp 7 có 16 môn; lớp 8 và lớp 9 có 17 môn).

Cấp THPT đều có 12 môn (CT hiện hành, lớp 10 và lớp 11 có 16 môn học; lớp 12 có 17 môn).

Bên cạnh giảm môn, thì số tiết học cũng giảm. Cụ thể:

Ở tiểu học, học sinh học 2.838 giờ. Theo CT hiện hành, học sinh học 2.353 giờ. CT mới là học 2 buổi/ngày (9 buổi/tuần), tính trung bình học sinh học 1,8 giờ/lớp/buổi học; có điều kiện tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí nhiều hơn (CT hiện hành học 1 buổi/ngày (5 buổi/tuần), tính trung bình học 2,7 giờ/lớp/buổi học.

Ở THCS, học sinh học 3.070 giờ, hiện học 3.124 giờ.

Bậc THPT, học sinh học 2.284 giờ (CT hiện hành, Ban cơ bản học 2.546 giờ; Ban A, Ban C học 2.599 giờ).

Đặc biệt, ông Thuyết cũng cho biết, CT mới sẽ giảm kiến thức kinh viện, làm cho bài học nhẹ nhàng hơn.

Một điểm mới đáng chú ý nữa là CT mới sẽ đổi mới việc đánh giá kết quả giáo dục. Việc đổi mới sẽ từ phương thức đánh giá đến nội dung đánh giá, hình thức công bố kết quả đánh giá sẽ có những cải tiến.

Đáng lưu ý, CT mới sẽ tăng thời lượng học thể chất, nghệ thuật. Thời lượng học Giáo dục thể chất chiếm tỉ lệ từ 6% đến 7% tổng thời lượng học; tăng 35 tiết so với CT hiện hành. Các môn nghệ thuật ở tiểu học và THCS chiếm tỉ lệ từ 6% đến 7% tổng thời lượng học.

Hệ thống môn học của chương trình mới

Cấp Tiểu học:

Các môn học bắt buộc: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục lối sống, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lý, Khoa học, Tin học và Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật.

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số và Ngoại ngữ 2 (đối với lớp 1 và 2).

Môn học mới: Tin học và Công nghệ

Cấp THCS:

Các môn học bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Tin học (trở thành bắt buộc, khác với trước đây là tự chọn).

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Cấp THPT:

Các môn học bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Các môn học lựa chọn: theo nhóm Khoa học xã hội (gồm các môn: Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý), nhóm Khoa học tự nhiên (gồm các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học), nhóm Công nghệ và nghệ thuật (gồm các môn: Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật).

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Ngoài 5 môn bắt buộc, học sinh THPT phải chọn tối thiểu 5 môn khác của nhóm môn được lựa chọn.


Hải Hà

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica