Sáu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế áp dụng từ năm 2020

Cập nhật: 14/10/2019 16:24

Những chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sau đây sẽ tác động lớn đến người lao động từ năm 2020.

Sáu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế áp dụng từ năm 2020

Theo TTXVN

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica