Gia Lai:

Phê bình lãnh đạo phòng cấp chồng bìa đỏ lên đất rừng phòng hộ

Cập nhật: 26/05/2018 00:04

(Thanh tra) - Ngày 23/5, ông Phan Trung Tường, Phó Chủ UBND huyện Ia Grai đã ký công văn phê bình kiểm điểm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại xã Ia Bă.

Phê bình lãnh đạo phòng cấp chồng bìa đỏ lên đất rừng phòng hộ
Công văn số 436 của UBND huyện Ia Grai. Ảnh: Lương Ý

Theo công văn này, năm 2012, xã Ia Bă được đầu tư triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. 

Trong quá trình triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, UBND xã đã triển khai và có ý kiến nhưng không lập biên bản với đơn vị tư vấn đo đạc là không được đo chồng, lấn sang diện tích đất lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai quản lý.

Tuy nhiên, đơn vị đo đạc vẫn đo chồng lấn một phần diện tích đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai quản lý. Trong quá trình kê khai lập hồ sơ, xét duyệt cấp GCNQSDĐ cho nhân dân, do cán bộ chuyên trách chưa kiểm tra, rà soát lại thực địa nên có việc kê khai lập hồ sơ chồng lấn.

Trên cơ sở hồ sơ xét duyệt và đề nghị của UBND xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai, Phòng Tài nguyên Môi trường đã thẩm tra, thẩm định chưa kỹ, không phát hiện ra sai sót nên đã đề nghị cấp GCNQSDĐ cho 3 trường hợp chồng lấn lên đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc la Grai.

Theo UBND huyện Ia Grai, trách nhiệm để xảy ra sai sót trên trước hết thuộc về Chủ tịch UBND xã Ia Bă; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai; Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ia Grai.

UBND huyện Ia Grai yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trên cần chấn chỉnh ngay tình trạng này, chỉ đạo bộ phận chuyên môn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát hơn nữa trong việc kê khai, xét duyệt, kiểm tra, thẩm định tham mưu đề nghị cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân.

Khuất Nguyên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica