Lao động nước ngoài phải đóng 8% lương vào quỹ hưu trí, tử tuất từ năm 2022

Cập nhật: 09/11/2018 08:34

(Thanh tra)- Từ ngày 1/12/2018 đến 31/12/2021, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam chưa phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Đối tượng này tham gia BHXH bắt buộc có trách nhiệm đóng 8% mức tiền lương hàng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 1/1/2022.

Lao động nước ngoài phải đóng 8% lương vào quỹ hưu trí, tử tuất từ năm 2022
Ảnh minh họa

Đó là một trong những điểm mới của Nghị định số 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Có lộ trình

Ông Vũ Mạnh Chữ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thu (BHXH Việt Nam) cho biết, nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/12/2018. Các chế độ với lao động người nước ngoài như thai sản, ốm đau, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp thực hiện trước. Còn chế độ dài hạn như hưu trí, tử tuất thực hiện sau.

Theo đó, từ ngày 1/12/2018 đến 31/12/2021, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam chưa phải đóng BHXH bắt buộc. Đối tượng này tham gia BHXH bắt buộc có trách nhiệm đóng 8% mức tiền lương hàng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 1/1/2022.

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề, hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ một năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Tuy nhiên, trừ các trường hợp người lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động.

Về phía người sử dụng lao động, từ ngày 1/12/2018 đến 31/12/2021, hàng tháng phải có trách nhiệm đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động. Cụ thể, đóng 3% vào quỹ ốm đau, thai sản; 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Như vậy, tổng mức BHXH phải đóng của người sử dụng lao động trong thời điểm này là 3,5%.

Còn từ ngày 1/1/2022, hàng tháng, người sử dụng lao động vẫn tiếp tục đóng 3,5% trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động vào quỹ ốm đau, thai sản và quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ngoài ra, sẽ đóng thêm 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo BHXH Việt Nam, về cơ bản, việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH với người nước ngoài tại Việt Nam chưa có khó khăn, vướng mắc. Hiện tại, để hỗ trợ người nước ngoài tham gia BHXH tại Việt Nam, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng với BHXH Việt Nam đàm phán các hiệp định song phương về BHXH thế hệ mới. Các cơ quan liên quan đang thực hiện đàm phán với các đối tác để xử lý việc tránh đóng trùng, cũng như hỗ trợ chính sách tốt hơn cho người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

Chế độ bảo hiểm

Chế độ BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài tính trên thời gian người lao động tham gia BHXH theo quy định.

Trong đó, về chế độ ốm đau, Nghị định quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau thực hiện theo quy định tại Điều 25 của Luật BHXH.

Thời gian hưởng chế độ ốm đau thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Luật BHXH. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau thực hiện theo quy định tại Điều 27 của Luật BHXH. Mức hưởng chế độ ốm đau thực hiện theo quy định tại Điều 28 của Luật BHXH.

Với chế độ thai sản, Nghị định quy định lao động nữ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi được trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 38 của Luật BHXH. Mức hưởng chế độ thai sản thực hiện theo quy định tại Điều 39 của Luật BHXH. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thực hiện theo quy định tại Điều 40 của Luật BHXH.

Về chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Nghị định quy định điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động thực hiện theo quy định tại Điều 45 của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Mức hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau: Trợ cấp một lần thực hiện theo quy định tại Điều 48 của Luật An toàn, vệ sinh lao động; trợ cấp hàng tháng thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 6 Điều 49 của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Trợ cấp khi người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 53 của Luật Antoàn, vệ sinh lao động và Nghị định này.

Riêng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Nghị định cũng định rõ chế độ hưu trí, tử tuất. Theo quy định, mức lương hưu hàng tháng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 56 của Luật BHXH và khoản 1 và khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu thực hiện theo quy định tại Điều 58 của Luật BHXH. Còn trợ cấp mai táng thực hiện theo quy định tại Điều 66 của Luật BHXH…

Trần Kiên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica