Kiểm tra công vụ tại UBND TP Hà Nội

Cập nhật: 13/05/2019 22:16

(Thanh tra) - Chiều 13/5, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng đã kiểm tra công vụ tại UBND TP Hà Nội.

Kiểm tra công vụ tại UBND TP Hà Nội
Toan cảnh buổi làm việc. Ảnh: TH

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, trong 2 năm 2017 và 2018, gắn với chủ đề công tác “Năm kỷ cương hành chính 2017” và "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chỉnh trị 2018”, TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. 

Đồng thời, TP đã tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân về các quy định đối với công chức, cán bộ... bằng nhiều hình thức.

Từ năm 2017 đến nay, đoàn kiểm tra công vụ của TP thực hiện kiểm tra công vụ đột xuất đối với 79 cơ quan, đơn vị; kiểm tra, xử lý theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP đối với 7 vụ việc.

Thực hiện vai trò giám sát, năm 2018 HĐND TP đã thực hiện khảo sát, giám sát chuyên đề việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với việc triển khai thực hiện 2 Bộ quy tắc ứng xử của TP.

Cùng với đó, trong thời gian vừa qua Hà Nội cũng chú trọng tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã hằng tuần báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; giao thủ trưởng các cơ quan đơn vị kiểm tra việc thực hiện các văn bản, chỉ đạo, điều hành của UBND TP, của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về phần việc được giao ngay cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó...

TP đã chú trọng nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, trong đó xác định phòng ngừa là chính, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, tập trung vào lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính. 

Năm 2018 và quý I/2019, TP đã tổ chức 341 lớp, hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 48.495 lượt người tham gia. 

Hà Nội cũng thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của tổ chức, đơn vị, nhất là các quy trình giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, trên cơ sở kết luận của Tổ công tác, Hà Nội sẽ tiếp thu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, nâng cao hơn nữa chất lượng kỷ cương, kỷ luật công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica