Hiệu quả mô hình liên thông thủ tục hành chính cho trẻ em dưới 6 tuổi

Cập nhật: 21/03/2017 10:52

(Thanh tra)- Sau hơn 2 năm, việc thực hiện Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã thu được những kết quả tích cực, góp phần không nhỏ vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

Hiệu quả mô hình liên thông thủ tục hành chính cho trẻ em dưới 6 tuổi

Năm 2015, tỷ lệ hồ sơ thực hiện liên thông cả 3 thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên toàn tỉnh Hà Nam chỉ đạt 87,4%, đến năm 2016 tỷ lệ này đạt 94,5% trên tổng số hồ sơ thụ lý. Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi đã mang lại lợi ích thiết thực, giảm thời gian và số lần đi lại của người dân, đảm bảo tiêu chí nhanh gọn, tiết kiệm, đem lại sự hài lòng cho người dân - những người được hưởng lợi ích trực tiếp từ mô hình này.

Triển khai mô hình liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi đã tạo ra sự gắn kết của các cơ quan có liên quan khi giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của người dân thay vì trước đây các thủ tục này được thực hiện riêng lẻ, khép kín trong từng ngành. Việc phối hợp cũng đã phát huy hiệu quả, làm thay đổi cơ bản cách thức làm việc cũ, đơn giản hóa việc giải quyết các nhóm thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch, cư trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, các cơ quan hành chính nhà nước, thể hiện tinh thần phụ vụ nhân dân. 

UBND tỉnh Hà Nam giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi đến mọi tầng lớp nhân dân; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và công chức, cán bộ trực tiếp giải quyết liên thông thủ tục hành chính; nghiên cứu thực hiện đồng bộ hóa phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung với phần mềm cấp thẻ bảo hiểm y tế; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, phát hiện những vướng mắc, khó khăn, vi phạm để xử lý kịp thời, đề xuất các phương án giải quyết, tháo gỡ.

Nguyễn Chinh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica