Hải Phòng: Phấn đấu 100% xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật: 13/04/2019 07:58

(Thanh tra) - Sáng 12/4, UBND TP Hải Phòng họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2016 – 2020 để triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Hải Phòng: Phấn đấu 100% xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới
Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam phát biểu. Ảnh: KT

 

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đã trình bày báo cáo kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, nhiệm vụ giải pháp năm 2019; kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; kết quả Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

Đến nay, toàn TP đã có 92 xã cơ bản hoàn thành xã NTM, trong đó có 89 xã đạt chuẩn NTM (đạt 64,03%).

Có huyện Cát Hải và huyện An Dương đã có 100% số xã cơ bản đạt chuẩn NTM; bình quân các xã trên địa bàn thành phố đạt 17,5 tiêu chí; mô hình xây dựng NTM kiểu mẫu được xây dựng và nhân rộng toàn TP.

Chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn đến nay đã hoàn thành 3.398 km đường giao thông các loại.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư mở rộng, nâng cấp theo hướng đồng bộ.

Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa nên đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Hệ thống chính trị ở các địa phương đã được tăng cường, củng cố nên đã phát huy được tính dân chủ, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới của TP.

Năm 2019, mục tiêu của thành phố hoàn thành 139/139 xã đạt chuẩn NTM (đạt 100% số xã) và phấn đấu từ 1 đến 3 huyện đạt chuẩn NTM.

Chương trình giảm nghèo bền vững được thành phố đặc biệt quan tâm, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng về công tác giảm nghèo: Đến nay tỷ lệ hộ nghèo đạt 1,41%, giảm 0,65% so với năm 2017, đạt kế hoạch; so đầu kỳ giai đoạn 2016 – 2020 giảm 2,43%, bình quân giảm 0,81%/ năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ thành phố giao giảm 0,7 – 1% năm.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo yêu cầu: Các sở, ngành, địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 4/3/2019 của UBND TP về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn.

Các địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng các công trình nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, hoàn thành các công trình hạ tầng NTM trong năm 2019.

UBND các huyện còn nợ xây dựng cơ bản trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM chủ động rà soát số nợ đọng, ưu tiên các nguồn vốn địa phương để thanh toán nợ, lập phương án thanh toán dứt điểm nợ trong năm 2019.

Các huyện chỉ đạo UBND các xã còn nợ đọng xây dựng cơ bản, ưu tiên bố trí kinh phí trả nợ, không khởi công công trình mới khi chưa thanh toán dứt điểm nợ xây dựng cơ bản.

Lãnh đạo các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về kết quả thực hiện các quy định quản lý, sử dụng vốn theo Luật Đầu tư công, không để phát sinh thêm nợ đọng trong năm 2019.

Xem xét trách nhiệm của cá nhân trong việc tiếp tục để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

Các huyện tiếp tục rà soát các công trình xây dựng huyện NTM, sao cho đảm bảo tiết kiệm đầu tư, đồng thời vẫn đáp ứng được các tiêu chí về NTM; tập trung nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố phân cấp về ngân sách huyện năm 2019 và các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng các công trình nhằm hoàn thành các tiêu chí huyện NTM; rà soát các dự án có thể kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư để giảm phụ thuộc vào nguồn vốn ngân sách.

Quang cảnh cuộc họp

Về phương án đầu tư xây dựng các nhà văn hóa, khu thể thao thôn, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam giao Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Du lịch chủ trì, cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ hướng dẫn các địa phương triển khai các công trình đảm bảo đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa.

Các sở, ngành được giao phụ trách các tiêu chí thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các địa phương về công tác quản lý, sử dụng vốn; lựa chọn các công trình, quy mô đầu tư, đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Các địa phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp, cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực thực hiện các Chương trình, Dự án giảm nghèo; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố bình quân từ 0,7 – 1%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu rà soát các chính sách giảm nghèo hiện hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế TP.

Để đạt được MTQG giai đoạn 2016 – 2020, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam đề nghị: Các thành viên Ban Chỉ đạo TP chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình đã được ban hành.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, truyền thông tiếp tục tuyên truyền thực hiện sâu rộng cuộc vận động xây dựng NTM.

Các địa phương đẩy mạnh các phong trào thi đua: Toàn dân chung sức xây dựng NTM; toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; Mô hình  thu nhập cao, hộ kinh doanh giỏi và Nhà sạch, vườn đẹp nhằm thu hút người dân và cộng đồng tham gia.

Kim Thành

 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica