Hà Nội:

Công nhận diện tích ngõ đi thuộc QSD của ông Bình

Cập nhật: 21/04/2017 06:24

(Thanh tra)- Ông Nguyễn Thanh Bình ở thôn Ngọ Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại Quyết định số 320/QĐ - UBND ngày 15/7/2013 của Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa về giải quyết tranh chấp lối đi giữa gia đình với gia đình ông Lê Văn Hai ở thôn Ngọ Xá, thị trấn Vân Đình. Đồng thời, đề nghị hủy bỏ quyết định giải quyết trên và công nhận diện tích lối đi đang có tranh chấp là lối đi riêng của gia đình ông.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội, căn cứ hồ sơ địa chính cho thấy, tờ bản đồ số 04, đo đạc năm 1965, không có sổ lập kèm theo, không xác định được chính xác chủ sử dụng do hình thửa có nhiều sự khác biệt; tờ bản đồ số 03, thôn Ngọ Xá, xã Tân Phương (nay là thị trấn Vân Đình), đo đạc năm 1985, tỷ lệ 1/1000 thể hiện, diện tích đất của gia đình ông Hai sử dụng là thửa đất số 125, diện tích 127m2, cột loại đất ghi đất ở, có một cạnh giáp với đường đi chung của xóm; diện tích đất của gia đình ông Bình sử dụng là thửa đất sổ 80, diện tích 635m2, trong đó 200m2 đất ở và 435m2 đất vườn tạp, có một lối đi ra đường đi chung của xóm (lối đi đang tranh chấp).

Tại vị trí giáp lối đi ra đường đi chung của xóm trên bản đồ có dấu vết bị gạch mờ, nét đứt; phía trong của lối đi cũng có vết gạch cắt ngang lối đi, gạch sang cả thửa đất nhà ông Hai. Việc sửa chữa trên đến nay chưa xác định được rõ cán bộ sửa chữa, và thời điểm sửa chữa.

Hồ sơ tài liệu thu thập được không có bất kỳ tài liệu nào thể hiện việc cấp có thẩm quyền cho phép hoặc đề nghị UBND thị trấn Vân Đình chỉnh lý biến động đối với thửa đất trên.

Trong khi đó, tờ bản đồ số 4, đo đạc năm 2002 thể hiện, diện tích đất của gia đình ông Hai sử dụng là thửa đất số 131, diện tích 174,2m2, có 1 cạnh giáp được đi chung của xóm; lối đi đang tranh chấp thuộc thửa đất số 126, diện tích 642,4m2, chủ sử dụng là ông Bình.

Theo hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai do UBND thị trấn Vân Đình lập và kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Sở Tài nguyên và Môi trường, đất của gia đình ông Bình là do ông cha để lại, không mua bán gì thêm, không tranh chấp với ai. UBND xã Tân Phương đã đo đạc xác định ranh giới, mốc giới sử dụng đất và gia đình ông Hai đã ký công nhận.

Ngoài ra, tại Biên bản xác định ranh giới, mốc giới ngày 10/7/2002 do UBND xã Tân Phương lập thì lối đi đang có tranh chấp là một phần của thửa đất số 126, tờ bản đồ số 04 đo vẽ năm 2002; tại phần của các chủ sử dụng đất liền kề có chữ ký ghi là Hai.

Như vậy, phần diện tích lối đi đang có tranh chấp giữa ông Bình với gia đình ông Hai thuộc một phần thửa đất số 126, tờ bản đồ số 04 đo vẽ năm 2002, đứng tên chủ sử dụng là ông Nguyễn Thanh Bình. Việc tự ý sửa chữa, làm sai lệch nội dung tờ bản đồ số 3 thôn Ngọ Xá, xã Tân Phương, đo đạc năm 1985, tỷ lệ 1/1000 tại vị trí thửa đất trên là vi phạm quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 175 Nghị định số 181/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003.

UBND huyện Ứng Hòa căn cứ vào tờ bản đồ nêu trên để xác định lối đi đang có tranh chấp giữa gia đình ông Bình với gia đình ông Hai, diện tích là 25,35m2 có nguồn gốc là lối đi chung do UBND xã Tân Phương quản lý là không có cơ sở. Khiếu nại của ông Bình đối với Quyết định số 320/QĐ- UBND của Chủ tịch UBND huyện ứng Hòa là có cơ sở.

Từ những nội dung trên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã ký ban hành quyết định hủy bỏ nội dung Quyết định số 320/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa về giải quyết tranh chấp lối đi giữa gia đình ông Bình với gia đình ông Hai; công nhận diện tích ngõ đi đang có tranh chấp thuộc quyền sử dụng (QSD) của gia đình ông Bình. Đồng thời, giao UBND huyện Ứng Hòa tổ chức thực hiện và tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc sửa chữa tờ bản đồ số 03, thôn Ngọ Xá, xã Tân Phương (nay là thị trấn Vân Đình), đo đạc năm 1985, tỷ lệ 1/1000 hiện đang lưu giữ tại UBND thị trấn Vân Đình tại vị trí thửa đất số 80 (vị trí lối đi đang có tranh chấp giữa gia đình ông Bình và gia đình ông Hai).

B.B.Đ

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica