Thái Nguyên:

Công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018

Cập nhật: 02/04/2019 16:28

(Thanh tra) - Ngày 2/4, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc, chủ trì Hội nghị.

 Công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TH

Tại hội nghị, đại diện Kiểm toán Nhà nước khu vực X đã công bố quyết định của Kiểm toán Nhà nước kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tại tỉnh Thái Nguyên và thời gian thực hiện kiểm toán cụ thể đối với từng sở, ngành, địa phương và đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm toán, đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán tổng hợp, kiểm toán chi tiết tại một số sở, ngành, địa phương, đơn vị và một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm toán tập trung vào việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước, việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh năm 2018; việc quản lý sử dụng kinh phí, công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp và kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2018.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc, khẳng định: Kiểm toán Nhà nước tại các địa phương là công việc thường kỳ và có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, nhằm đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. 

Do đó, đề nghị các đơn vị được kiểm toán chỉ đạo các cơ quan, các đơn vị trực thuộc bố trí cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phối hợp làm việc với đoàn Kiểm toán. 

Trong quá trình kiểm toán, các cơ quan, đơn vị cần báo cáo trung thực, khách quan, thực hiện nghiêm quy định liên quan đến hoạt động kiểm toán, đảm bảo công tác kiểm toán đạt nội dung, yêu cầu đã đề ra; đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ các vấn đề còn vướng mắc.

Thái Hải
 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica