Chuyển mục đích sử dụng đất tại Long An

Cập nhật: 01/10/2018 21:49

(Thanh tra)- Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 86,8 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Chuyển mục đích sử dụng đất tại Long An

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Long An khẩn trương làm rõ sự phù hợp của dự án Khu tái định cư tại xã Long Sơn, huyện Cần Đước với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Long An được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 7/5/2018; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định.

UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

P.V

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica