BHXH Việt Nam: Đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính

Cập nhật: 12/10/2018 21:36

(Thanh tra) - Trong quý III/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, TP và các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính của ngành.

BHXH Việt Nam: Đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính
Ngành BHXH sẽ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ BHXH theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh minh họa: Trung Kiên

Giải quyết kịp thời phản ánh của người dân, doanh nghiệp

Theo báo cáo, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai hệ thống các phần mềm nghiệp vụ; kiện toàn hệ thống chăm sóc khách hàng để hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ chính sách BHXH, BH y tế (YT), BH thất nghiệp cho người dân và doanh nghiệp; tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy trình nghiệp vụ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt các thủ tục không cần thiết cho người hưởng.

Duy trì việc tổ chức bộ phận "Một cửa" tại BHXH cấp tỉnh, cấp huyện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân và vận hành có hiệu quả hệ thống "Một cửa điện tử tập trung" trên cơ sở phần mềm “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ” để quản lý, theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC về lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

BHXH Việt Nam đã tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính kịp thời. Trong quý III, tiếp nhận được 1 phản ánh, kiến nghị của cá nhân và 2 phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Các phản ánh, kiến nghị đã được các đơn vị nghiệp vụ và BHXH địa phương giải quyết kịp thời, đúng quy định, cập nhật thông tin đầy đủ trên hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ.

BHXH Việt Nam cũng đồng ý với đề xuất của BHXH TP Hồ Chí Minh, kể từ ngày 1/7/2018, người tham gia BHYT trên địa bàn TP được cấp lại, đổi thẻ BHYT mà không phụ thuộc vào nơi cấp thẻ BHYT ban đầu.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, BHXH Việt Nam đã ban hành quyết định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam; ra chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách TTHC, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức và người lao động ngành BHXH.

Tổ chức phê duyệt danh sách cán bộ dự kiến lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh giai đoạn 2016-2021 đối với 10 BHXH tỉnh, TP; danh sách cán bộ dự kiến lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh giai đoạn 2021-2026 đối với 35 BHXH tỉnh, TP.

Tích cực phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và của ngành trong công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý.

Theo BHXH Việt Nam, trong quý III/2018, đã tổng hợp trình Bộ Nội vụ thẩm định, phê duyệt tinh giản biên chế đối với 10 trường hợp, trong đó hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi là 9 trường hợp và 1 trường hợp hưởng chính sách thôi việc ngay.

Đáng chú ý, BHXH Việt Nam kiểm tra 20 BHXH tỉnh, TP với nội dung trọng tâm việc thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ, từ đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót…

Hướng đến cung cấp dịch vụ thân thiện, minh bạch

Về cải cách hành chính công, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện và qua tài khoản ATM cho người hưởng thông qua hệ thống các ngân hàng.

Phối hợp chặt chẽ với Bưu điện kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp; quản lý chặt chẽ người hưởng, báo tăng, báo giảm kịp thời và đảm bảo an toàn tiền mặt; thực hiện thí điểm phương án ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua Bưu điện.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, BHXH Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra, vẫn còn một số hạn chế như tại BHXH cấp huyện, cá biệt vẫn để xảy ra việc hướng dẫn người thụ hưởng chế độ BHXH về thủ tục hồ sơ chưa đầy đủ, gây phiền hà, ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Hạ tầng công nghệ thông tin chưa thực sự đồng bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả của việc giao dịch điện tử, nhất là trong lĩnh vực giám định BHYT…

BHXH Việt Nam cho hay, thời gian tới, sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa TTHC; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ BHXH theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ viên chức; vận hành có hiệu quả Hệ thống hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và xây dựng phương pháp đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của ngành…

 Trần Kiên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica