Phát động giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14

Cập nhật: 19/06/2019 18:57

(Thanh tra) – Ngày 19/6, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và phát động giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019-2020.

Phát động giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14
Toàn cảnh buổi phát động. Ảnh:TH

Theo Ban Tổ chức, tác phẩm dự giải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có nội dung bám sát và phản ánh trung thực tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các sự kiện lớn của đất nước; tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện nghị quyết Ðại hội 12 của Ðảng, các nghị quyết hội nghị Trung ương và các nghị quyết Trung ương khóa 12, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Những tác phẩm tiên phong phản bác các luận điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc; làm tốt vai trò là diễn đàn xã hội rộng lớn, tin cậy của nhân dân; phản ánh, đưa tin kịp thời về chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những đổi mới, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ, góp phần tích cực củng cố niềm tin của nhân dân.

Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang 90 năm của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (1930 – 2020).

Tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc thực hiện Đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; công tác dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; tuyên truyền kỷ niệm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 hàng năm và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư...

Tác phẩm báo chí dự giải bao gồm các thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn (phát thanh - truyền hình), phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận, ảnh báo chí (không nhận các video clip trên báo điện tử).

Các thể loại gồm: Báo in, báo phát thanh, báo truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí.

Các tác phẩm dự thi được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1/10/2018-20/9/2020.

Mỗi tác giả được tự lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Số tác giả của một nhóm không quá 7 người. Thời gian nhận tác phẩm dự giải từ ngày 21/6/2019 đến hết ngày 20/9/2020.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải là: Ban Tổ chức giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kết quả giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, được công bố và trao giải vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/2020) gồm nhiều giải thưởng cho các loại hình báo chí với các mức thưởng: Giải đặc biệt trị giá 30 triệu đồng; giải A trị giá 15 triệu đồng; giải B trị giá 10 triệu đồng; giải C trị giá 5 triệu đồng; giải khuyến khích trị giá 3 triệu đồng.

B.Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica