Tìm hiểu lịch sử Bến Nhà Rồng-Bảo tàng Hồ Chí Minh

Cập nhật: 24/07/2019 08:54

Bến Nhà Rồng - khởi đầu là một thương cảng lớn của Sài Gòn, nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh, là cụm di tích-kiến trúc nằm bên sông Sài Gòn.

Tìm hiểu lịch sử Bến Nhà Rồng-Bảo tàng Hồ Chí Minh
Thanh Trà (Vietnam+)

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica