Xây dựng Dự thảo văn bản quy định chế độ báo cáo công tác PCTN

Cập nhật: 15/03/2011 11:02

(Thanh tra PCTN) - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành công văn số 419/TTCP-C.IV về việc lấy ý kiến hoàn thiện chế độ báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Tthực hiện kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN đã phối hợp xây dựng Dự thảo văn bản của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN quy định chế độ báo cáo công tác PCTN (thay thế công văn số 16/CV-BCĐ ngày 27/4/2007 của BCĐ TƯ về PCTN) đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với Dự thảo văn bản.

Văn bản góp ý gửi về Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN trước ngày 25/3/2011.

Văn Thủy

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica