Thanh Hóa:

Thu hồi, bãi bỏ nhiều quyết định bổ nhiệm trái quy định

Cập nhật: 12/10/2018 17:49

(Thanh tra) - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thanh Hóa Đào Trọng Quy vừa ký quyết định bãi bỏ nhiều quyết định bổ nhiệm ngạch viên chức và xếp lương công chức đối với một số cán bộ trong ở Sở này vì trước đó bổ nhiệm sai quy định.

Thu hồi, bãi bỏ nhiều quyết định bổ nhiệm trái quy định
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: VT

Tại Quyết định số 503/QĐ-STNMT đã bãi bỏ Quyết định số 41/QĐ-STNMT ngày 25/01/2014 của Giám đốc Sở TN&MT về việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương công chức đối với ông Lê Đình Quý (nhân viên văn phòng Sở) với lý do nâng công chức không đúng quy định.

Đối với bà Vũ Thị Huyền, nhân viên công tác tại Chi cục Biển, hải đảo cũng bị ban hành Quyết định số 540/QĐ-STNMT bãi bỏ Quyết định số 42/QĐ-STNMT ngày 25/01/2014 của Giám đốc Sở TN&MT về việc bổ nhiệm ngạch và xếp hạng lương công chức.

Trường hợp bà Phạm Thị Hằng, nhân viên Văn phòng Sở (đã nghỉ hưu và hưởng chế độ BHXH từ tháng 11/2017) theo Quyết định số 780/QĐ-STNMT ngày 6/7/2017 của Giám đốc Sở TN&MT cũng được xác định là nâng ngạch công chức không đúng quy định.

Ngoài ra, Giám đốc Sở TN&MT Thanh Hóa đã ra Quyết định số 599/QĐ-STNMT về việc bãi bỏ và thu hồi các quyết định của Giám đốc Sở TN&MT liên quan đến tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, điều động, bổ nhiệm không đúng quy định đối với ông Vũ Đình Hùng, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên Khoáng sản.

Theo đó, bãi bỏ và thu hồi Quyết định số 222 ngày 07/5/2014 của Giám đốc Sở TN&MT về việc bổ nhiệm ông Vũ Đình Hùng, chuyên viên Phòng Tài nguyên Khoáng sản giữ chức Phó trưởng phòng Tài nguyên Khoáng sản.

Văn Thanh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica