Thanh tra toàn diện một số ban quản lý dự án

Cập nhật: 18/10/2017 21:13

(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của Đoàn Công tác số 3, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm ngày 18/10.

Thanh tra toàn diện một số ban quản lý dự án
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: LC

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn.

Dự thảo Báo cáo của Đoàn Công tác số 3, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho thấy, bên cạnh việc quan tâm lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm các quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng, sai phạm về kinh tế... của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai vẫn có có một số tồn tại. 

Việc tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị và hoạt động giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc các cấp để phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm về kinh tế còn hạn chế, hiệu quả thấp; số cuộc thanh tra phát hiện sai phạm nhiều nhưng chủ yếu chỉ kiến nghị thu hồi tài sản, xử lý hành chính; công tác điều tra phát hiện tội phạm về tham nhũng còn hạn chế. 

Viện Kiểm sát hai cấp quyết định truy tố đề nghị mức án cho hưởng án treo có tỷ lệ cao.

Tòa án hai cấp xét xử nhiều trường hợp quyết định hình phạt đối với các bị cáo phạm tội tham nhũng, kinh tế còn nhẹ so với tính chất, mức độ sai phạm, tỷ lệ cho hưởng án treo cao.

Đoàn Công tác số 3, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, dư luận quan tâm; chú trọng tự kiểm tra, tự phát hiện, xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị. 

Trước mắt, chỉ đạo ngành Thanh tra tiến hành thanh tra toàn diện tại một số ban quản lý dự án cấp tỉnh, huyện về quản lý, sử dụng đất đai, cấp phép khai thác, tận thu khoáng sản, cùng một số vấn đề cụ thể khác; chỉ đạo ngành Thanh tra, các cấp, ngành thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, đặc biệt là việc xử lý trách nhiệm hành chính, kinh tế không kéo dài quá thời hạn.

Đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan chức năng, đơn vị được kiểm tra, giám sát khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót mà Đoàn Công tác Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chỉ ra.

Trần Quý

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica