Thái Nguyên: Bổ nhiệm vượt cán bộ tại Sở NN&PTNT là chưa phù hợp

Cập nhật: 20/04/2017 09:13

(Thanh tra) - Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ do UBND tỉnh tổ chức vào chiều 19/4. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc chủ trì cuộc họp.

Thái Nguyên: Bổ nhiệm vượt cán bộ tại Sở NN&PTNT là chưa phù hợp
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: BA

Tại buổi họp báo, ông Trần Dương Thịnh, Giám đốc Sở Nội vụ đã thông tin nội dung trong Thông cáo báo chí về việc bổ nhiệm cán bộ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên ngày 14/4/2017 về chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3553 ngày 12/4/2017 trong việc bổ nhiệm cán bộ tại Sở NN&PTNT. 

Sau khi thẩm định, xác định về thông tin bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng quy định như sau: Thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2016, Thanh tra tỉnh đã có Kết luận số 762 ngày 27/12/2016, trong đó nêu tại Sở NN&PTNT bổ nhiệm cán bộ quản lý nhiều hơn 23 trường hợp so với Đề án vị trí việc làm năm 2014. UBND tỉnh khẳng đinh: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14 năm 2015 của Bộ Nội vụ, Bộ NN&PTNT và các Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở NN&PTNT; thành lập, tổ chức lại 7 Chi cục trực thuộc Sở, nhưng không có quy định về số lượng cấp phó đối với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, văn phòng, thanh tra thuộc Sở; chỉ quy định số lượng cấp phó các chi cục thuộc sở và số lượng cấp phó các đơn vị thuộc, trực thuộc chi cục với số lượng không quá 2. 

Vì vậy, việc xác định tại thời điểm ngày 31/7/2016 ở Sở NN&PTNT chỉ có 4 trường hợp cấp phó thuộc Chi Cục Kiểm lâm là vượt quá quy định, trong đó Phòng Thanh tra - Pháp chế vượt 1, Hạt Kiểm lâm Phú Lương vượt 1, Hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ vượt 2. 

UBND tỉnh đã yêu cầu tập thể Ban Thường vụ cấp ủy và đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ của Sở NN&PTNT; tập thể cấp ủy, lãnh đạo Chi Cục Kiểm lâm và những cá nhân liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định. Một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Văn phòng và Thanh tra thuộc Sở NN&PTNT có số lượng lãnh đạo cấp phó được đánh giá là chưa phù hợp.

Đối với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trường vào các chức danh: Phó Trưởng phòng (tháng 5/2014), Trưởng phòng Phòng Quản lý xây dựng công trình (tháng 6/2015), khi bổ nhiệm còn thiếu tiêu chuẩn về Trung cấp lý luận chính trị và Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên (năm 2015 đã đi học và đến nay đã có Bằng Cao cấp lý luận chính trị; tháng 3/2017 đã được cử đi học bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên): UBND tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Sở kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm theo quy định; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của ông Trường từ khi được bổ nhiệm đến nay để có thêm căn cứ khi xem xét, xử lý.

Về trách nhiệm của bà Hà Thị Hiền, Giám đốc Ban Quản lý Các dự án đầu tư và xây dựng thuộc Sở NN&PTNT liên quan đến những sai phạm như trong Kết luận thanh tra số 762/KL-TTR ngày 27/12/2016 đã đề cập tới, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm điểm sau khi có kết luận thanh tra. UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá mức độ trách nhiệm đối với sai phạm liên quan và việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của bà Hiền từ năm 2015 đến nay, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Về xây dựng, điều chỉnh đề án vị trí việc làm: Trên cơ sở đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, sau khi đã hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm theo danh mục đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó, đảm bảo cơ cấu hợp lý số lượng lãnh đạo với biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt xong trước ngày 25/4/2017.

Bảo Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica