Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Cập nhật: 16/10/2018 10:22

Ngày 15-10, tại TP Hải Dương, Ban Nội chính T.Ư tổ chức tọa đàm giữa các ban nội chính khu vực đồng bằng sông Hồng về nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng (PCTN).

Tham dự tọa đàm có lãnh đạo ban nội chính 13 tỉnh, thành phố: Hải Dương, Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Quảng Ninh và Hà Nam.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung: Kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ban nội chính và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng PCTN; xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN; tập trung khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, siết c

hặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chế độ công tác của cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và địa phương đối với công tác cải cách tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp có trình độ năng lực, giỏi kỹ năng nghề, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Hội nghị triển khai công tác tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ sáu, QH Khóa XIV

Ngày 15-10, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội (QH), Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ QH) tổ chức hội nghị triển khai công tác tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ sáu, QH Khóa XIV. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ sáu trên tinh thần tất cả công dân đến

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều được tiếp chu đáo, đúng pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn của kỳ họp.

Các cơ quan có thẩm quyền ở T.Ư, chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư phối hợp chặt chẽ việc tiếp công dân; tăng cường sự phối hợp giữa Ban Dân nguyện với các cơ quan của QH, các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư trong việc tiếp công dân...

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Ban Dân nguyện phối hợp Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, ngành có liên quan, UBND thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư. Ban Tiếp công dân T.Ư chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân T.Ư phục vụ kỳ họp QH; tổng hợp kết quả tiếp công dân hằng ngày gửi Ban Dân nguyện để tổng hợp báo cáo lãnh đạo QH.

Theo Nhân dân Điện tử

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica