Thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng Điện Biên:

Kiểm điểm nhiều tổ chức, cá nhân

Cập nhật: 12/03/2019 06:22

(Thanh tra)- Qua thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng Điện Biên trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, Thanh tra tỉnh đã phát hiện nhiều sai phạm; kiến nghị thu hồi hơn 152 triệu đồng, kiểm điểm nhiều tổ chức, cá nhân thuộc Sở Xây dựng.

Quản lý, sử dụng ngân sách nhiều sai sót

Kết luận thanh tra số 540/KL-TTr ngày 19/12/2018 của Thanh tra tỉnh Điện Biên chỉ rõ công tác quản lý, sử dụng ngân sách tại Sở Xây dựng còn nhiều sai phạm, khuyết điểm: Việc lập, phân bổ, quản lý kinh phí còn tình trạng điều chỉnh nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán được giao kinh phí không tự chủ nhưng đã được ghi chú theo nhiệm vụ chi trong quyết định giao dự toán bổ sung trong năm khi chưa có ý kiến thống nhất của Sở Tài chính.

Quá trình lập và phân bổ dự toán cho các đơn vị chưa trích đủ nguồn thu được để lại thực hiện cải cách tiền lương theo quy định; chưa phê duyệt dự toán đầu năm cho Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng.

Thực hiện chuyển nguồn ngân sách cuối năm không đảm bảo thủ tục theo quy định; số chuyển nguồn, dự toán bị hủy năm 2017 còn cao.

Việc sử dụng nguồn kinh phí tại các đơn vị trực thuộc cũng còn nhiều sai phạm, như: Văn phòng Sở trích nộp ngân sách từ nguồn thu phí, lệ phí thẩm định dự án đầu tư chưa đúng quy định tại Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính; sử dụng nguồn thu phí, lệ phí được để lại cho đơn vị để chi một số nội dung không đúng quy định; chưa trích đủ 40% nguồn thu để lại theo quy định để tạo nguồn cải cách tiền lương; thực hiện mua sắm một số gói thầu chưa đúng quy định tại Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính; thanh toán sai phụ cấp khu vực cho công chức khi đi học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung. Công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đầu tư sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc và nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế cho công tác quy hoạch có các sai phạm như: Tại công trình Cải tạo trụ sở làm việc Sở Xây dựng, công trình Cải tạo, sửa chữa gara xe xảy ra tình trạng tính sai khối lượng, thi công thiếu khối lượng; Tại gói thầu quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công viên nghĩa trang tỉnh Điện Biên và gói thầu quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hiện hữu thành phố Điện Biên Phủ còn tính sai dự toán cấp địa hình trong công tác đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m, từ cấp III sang cấp IV.

Chuyển nguồn trong năm và số dự toán bị hủy bỏ cao: Do dự toán giao nguồn kinh phí không thường xuyên đã được giao từ đầu năm nhưng đến hết thời điểm chỉnh lý ngân sách (31/01/2018) chưa thực hiện, sử dụng hết, không được chuyển nguồn theo quy định.
Tại Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng: Quy chế chi tiêu nội bộ chưa quy định việc xử lý vi phạm đối với các trường hợp khi sử dụng vượt mức khoán, tiêu chuẩn, định mức quy định; năm 2017, chưa thực hiện quyết toán nguồn thu có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; chưa thực hiện trích 40% chênh lệch thu chi từ hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo nguồn cải cách tiền lương.

Tại Trung tâm quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn: Chứng từ kế toán năm 2015-2016 chưa thực hiện đóng chứng từ quản lý theo quy định; chứng từ thanh toán một số nội dung chưa chặt chẽ; thanh toán công tác phí cho một số trường hợp vượt chế độ chính sách và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; chậm nộp thuế đối với số tiền thuế phải nộp trong năm ngân sách; chi cải tạo, sủa chữa  trụ sở làm việc dự toán tính sai khối lượng; trong quá trình thẩm định, nghiệm thu thanh toán các đơn vị liên quan không phát hiện ra sai sót dẫn đến nghiệm thu thanh toán sai số tiền 5,8 triệu đồng.

Công tác PCTN chưa được quan tâm đúng mức

Kết luận thanh tra đã chỉ ra công tác PCTN tại Sở Xây dựng chưa được quan tâm đúng mức, còn nhiều khuyết điểm, như:

Chưa xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra nội bộ về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định. Việc kê khai tài sản, thu nhập của một số cá nhân có nội dung chưa đầy đủ, đảm bảo theo quy định.

Hàng năm, Sở chưa xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định.

Việc tham mưu thực hiện kiến nghị trong kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng về chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 tại tỉnh Điện Biên chưa kịp thời.

Thanh tra tỉnh Điện Biên đã ra quyết định thu hồi số tiền sai phạm hơn 152 triệu đồng về tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh; kiến nghị Sở Tài chính thực hiện giảm cấp dự toán kinh phí cải cách tiền lương đối với Sở Xây dựng hơn 140 triệu đồng; giảm quỹ phát triển sự nghiệp, đồng thời tăng quỹ ổn định thu nhập tại Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng hơn 21,5 triệu đồng. Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức họp kiểm điểm các tập thể, cá nhân có sai phạm và khắc phục các tồn tại.

Trần Kiên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica