Hà Nội: Sai phạm quản lý đất đai, hàng loạt cán bộ Sóc Sơn bị kiểm điểm
Minh Trí là xã trọng điểm sau khi báo chí phản ánh thực trạng chuyển đổi đất rừng trái phép và vi phạm trật tự xây dựng. Ảnh: Trần Thường

Kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của tri của HĐND TP Hà Nội nêu rõ nhiều sai phạm liên quan đến quản lý đất đai trên địa bàn huyện Sóc Sơn từ năm 2016 đến nay.

Tại báo báo cáo kết quả giám sát nêu rõ, trước kiến nghị của cử tri Nguyễn Thị Tuệ (xã Minh Phú), tháng 6/2018, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân xã Minh Phú có liên quan đến việc ký hợp đồng thuê đất công ích không đúng quy định.

Theo báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn, UBND xã Minh Phú đã tổ chức kiểm điểm tập thể xã và cá nhân ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Phó Chủ tịch xã, cùng cán bộ địa chính.

UBND huyện Sóc Sơn còn chỉ đạo UBND xã Minh Phú xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tại khu đất đồng Quốc, thuộc thôn Đoài. Xã này cũng đã xử lý 3 công trình vi phạm trật tự tại đây.

Với kiến nghị của bà Nguyễn Thị Lượt (xã Minh Trí), Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo xã này làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác dồn điền đổi thửa.

Trước yêu cầu này, UBND xã Minh Trí đã yêu cầu cá nhân có liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác dồn điền đổi thửa tại thôn Lập Trí. Sau đó, UBND huyện cũng đã có thông báo thu hồi diện tích của một gia đình tại xã này do tự ý san lấp để quản lý.

Liên quan đến sai phạm trong công tác dồn điền đổi thửa tại xã Bắc Sơn, UBND huyện Sóc Sơn đã tổ chức rút kinh nghiệm. Theo đó, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã Bắc Sơn dồn điền đổi thửa chưa đảm bảo quy định.

UBND huyện Sóc Sơn còn yêu cầu xã Bắc Sơn đã kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc chưa tập trung công tác quản lý, thiếu kiểm tra, chỉ đạo dẫn đến những sai phạm xảy ra tại thôn Đô Lương.

UBND xã Tân Minh cũng bị huyện Sóc Sơn yêu cầu kiểm điểm Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã trong việc chưa xử lý công trình vi phạm của một gia đình tại xã này. UBND xã Đức Hòa cũng bị yêu cầu kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan đến việc giao đất trái thẩm quyền trên địa bàn.

Vấn đề quản lý rừng cũng được HĐND TP Hà Nội chỉ rõ, trong đó có việc chuyển đổi rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích sử dụng khác thuộc thẩm quyền TP, tuy nhiên theo phân cấp thì huyện được giao quản lý rừng sản xuất nên gây khó khăn trong quản lý điều hành.

Về tồn tại, vướng mắc trong quản lý rừng, HĐND TP Hà Nội tập trung đề cập những vấn đề trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Cụ thể, việc thống kê, rà soát, phân loại, lập quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện này gặp nhiều khó khăn.

H.Giang


cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica