Quảng Ninh:

Điều tra 17 bị can tội tham nhũng

Cập nhật: 04/12/2018 06:24

(Thanh tra)- Năm 2018, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện 124 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. Trong đó, Thanh tra tỉnh thực hiện 9 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, 4 cuộc thanh tra trách nhiệm và 32 cuộc thanh tra đột xuất.

Đến nay, đã ban hành kết luận 80 cuộc. Qua đó, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 26,9 tỷ đồng, kiến nghị khác 19,8 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 120 tập thể, 95 cá nhân.

Bên cạnh đó, đã triển khai 18 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng 48 cơ quan quản lý Nhà nước. Tăng cường công tác đôn đốc, giám sát thực hiện kiến nghị sau thanh tra; trong năm, đã thu hồi về tài khoản tạm giữ của thanh tra số tiền 25,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các sở, ngành đã kiến nghị xử lý đối với 5.593 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính 13,5 tỷ đồng; tước 284 giấy phép lái xe...

Cùng kỳ, các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã tiếp 6.985 lượt công dân với 5.482 vụ việc; tiếp nhận, xử lý 10.848 đơn. Qua phân loại có 497 vụ việc khiếu nại, 32 vụ việc tố cáo đủ điều kiện giải quyết.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, các cơ quan chức năng đã kiểm tra việc công khai, minh bạch các quy định tại 132 cơ quan; ban hành 132 văn bản mới và 61 văn bản sửa đổi về chế độ, định mức tiêu chuẩn; chuyển đổi vị trí công tác 511 trường hợp; điều tra 8 vụ, 17 bị can tội tham nhũng.

Trọng Tài

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica