Sơn La:

Phát hiện 46 vụ 94 đối tượng có hành vi tham nhũng

Cập nhật: 11/01/2016 19:21

(Thanh tra) - Ngày 11/1, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN); quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Phát hiện 46 vụ 94 đối tượng có hành vi tham nhũng
Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Khánh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Bài

Dự và phát biểu chỉ đạo có các đồng chí: Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN của Chính phủ; Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La.

10 năm qua, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật về PCTN để tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa được triển khai tích cực, đồng bộ. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN được tăng cường. Qua công tác tự kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), điều tra, truy tố, xét xử, Sơn La đã phát hiện 46 vụ, 94 đối tượng có hành vi tham nhũng với tổng số tiền 14,3 tỷ đồng và 2.952m2 đất. Tổng số tài sản tham nhũng đã được thu hồi là 7,9 tỷ đồng (đạt 55,3%) và 2.965m2 đất.

Về những hạn chế, yếu kém trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất chỉ rõ: Công tác đấu tranh PCTN trên một số lĩnh vực kết quả đạt chưa cao; chưa thu hồi được tối đa tài sản trong quá trình phát hiện, xác minh, xử lý tội phạm tham nhũng; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong đấu tranh PCTN còn thiếu đồng bộ, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân, của các lực lượng nghiệp vụ trong phát hiện hành vi tham nhũng. Một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp. Một số cán bộ có chức vụ, quyền hạn chưa thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện Luật PCTN, kết quả đạt được trong công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý tham nhũng của tỉnh Sơn La. Đặc biệt là sự quan tâm, trách nhiệm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong công tác tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN.

Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh đề nghị Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh Sơn La phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị. Lấy kết quả công tác tổ chức PCTN làm thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Có hình thức khen thưởng xứng đáng, kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng và cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng.

Phó Tổng Thanh tra cũng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ trong công tác PCTN, công tác tiếp dân, công tác giải quyết KN,TC thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Chính phủ.

 

                                                                            Hồng Bài

 

 

                

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica