Ngành Thanh tra phát hiện 100 vụ liên quan đến tham nhũng

Cập nhật: 27/10/2015 09:13

(Thanh tra)- Ngày mai (28/10), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh sẽ trình bày báo cáo công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2015 tại Quốc hội.

Báo cáo kết quả cho thấy, trong năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quản lý, điều hành, góp phần tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: Nghị quyết về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự; Nghị quyết quy định chi tiết thi hành một số điều của Luât kinh doanh bất động sản; Quyết định thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; Quyết định bán cổ phần theo lô…

Thanh tra Chính phủ cũng đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác, hướng dẫn đề cương báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN; ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết chuỗi Chương trình sáng kiến PCTN Việt Nam  như VID 2009, VACI 2011, 2013 và VACI 2014, Kế hoạch số 2640/KH-TTCP ngày 14/9/2015. Trong đó, chuỗi Chương trình sáng kiến PCTN được Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới phối hợp tổ chức sau 6 năm triển khai thực hiện đã cơ bản hoàn thành. Đến nay, đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm cũng như những tác động của Chương trình đối với PCTN của Việt Nam. Qua đó tổng hợp, đề xuất, kiến nghị về cơ chế chính sách nhằm phát huy hiệu quả tích cực của Chương trình và tăng cường vai trò của xã hội trong PCTN.

Bên cạnh đó, đã hoàn thành Báo cáo Sơ kết 3 năm của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN và Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong 3 năm 2011 - 2014. Các bộ, ngành, địa phương tích cực đẩy mạnh công tác PCTN, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. Đã mở 9.855 lớp tập huấn, quán triệt cho 244.973 lượt cán bộ, nhân dân; xuất bản 14.777 đầu sách, tài liệu về pháp luật PCTN.

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Trong đó tập trung thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 1/9/2015 công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị và việc xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Ban hành mới 440 văn bản, sửa đổi, bổ sung 240 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Thực hiện quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác, đã chuyển đổi vị trí công tác 1.392 người.

Về kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng, trong năm, ngành Thanh tra đã phát hiện 100 vụ, tăng 46 vụ so với cùng kỳ 2014, 172 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng với số tiền 40,7 tỷ đồng. Cơ quan điều tra các cấp đã thụ lý điều tra 351 vụ án, 813 bị can phạm tội về tham nhũng, trong đó: Khởi tố mới 178 vụ, 317 bị can (so với cùng kỳ năm trước giảm 61 vụ/242 bị can) làm thiệt hại khoảng 600 tỷ đồng và 9.887m2 đất; đã thu hồi nộp ngân sách nhà trên 103 tỷ đồng và 2.887m đất. Đã kết luận điều tra 198 vụ, 489 bị can; đình chỉ điều tra 4 vụ, 2 bị can; tạm đình chỉ 9 vụ, 23 bị can. Viện kiểm sát các cấp thụ lý giải quyết 323 vụ/806 bị can về các tội danh tham nhũng, truy tố 310 vụ/697 bị can. TAND các cấp đã xét xử sơ thẩm 260 vụ, 577 bị cáo về các tội danh tham nhũng, trong đó tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng chiếm 41,6%; số bị cáo được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ chiếm 18,5% (năm 2014 là 21,3%).

Chỉ tính riêng quý III/2015, qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan Thanh tra đã phát hiện 4 vụ, 4 đối tượng. Cụ thể, Sơn La phát hiện 1 vụ 1 người, Bình Định 2 vụ 2 người, Thừa Thiên - Huế 1 vụ, 1 người có hành vi liên quan đến tham nhũng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 297 triệu đồng. Đã thu hồi 101 triệu đồng, đạt 34%.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan Nhà nước phát hiện 1 vụ, 1 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng tại Thừa Thiên - Huế. Trong công tác tự kiểm tra nội bộ phát hiện 3 vụ, 3 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng tại Bình Thuận.

Cơ quan điều tra trong ngành CAND đã thụ lý điều tra 174 vụ, 442 bị can phạm tội về tham nhũng, trong đó án kỳ trước chuyển sang 125 vụ, 343 bị can; khởi tố mới 49 vụ, 99 bị can. Đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 50 vụ, 168 bị can; tạm đình chỉ điều tra 5 vụ, 21 bị can; đình chỉ điều tra 2 vụ, 1 bị can; chuyển đổi tội danh khác không thuộc tội tham nhũng 1 vụ, 1 bị can; hiện đang điều tra 116 vụ, 251 bị can.

Cũng trong thời gian này, Chính phủ đã có báo cáo Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015. Theo đó, trong năm 2015, các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 247.055 đơn thư các loại. Trong đó có 90.305 đơn khiếu nại, tố cáo. Qua phân loại có 40.511 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước. So với năm 2014, số lượng đơn thư các loại năm 2015 tăng 5,5% nhưng số đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm 10,7%.

Cơ quan các cấp đã giải quyết 32.817/40.511 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ trên 81%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 27,1 tỷ đồng, 44,7 ha đất; trả lại cho tập thể, công dân 108,1 tỷ đồng, 14,9 ha đất; bảo vệ quyền lợi cho 2.504 người; kiến nghị xử lý vi phạm hành chính 444 (đã xử lý 278 người), chuyển cơ quan điều tra 10 vụ.

Phương Hiếu

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica