Bộ Công thương:

Thanh tra một số dự án tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Cập nhật: 03/04/2013 16:18

(Thanh tra)- Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Dương Quang vừa ký quyết định thanh tra dự án đầu tư xây dựng xưởng thực hành và dự án đầu tư xây dựng giảng đường 15 tầng thuộc Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tại thành phố Nam Định.

Theo Quyết định 1800/QĐ-BCT, đoàn thanh tra do ông Bùi Dũng Thế- Phó Trưởng phòng Thanh tra hành chính làm trưởng đoàn, thời kỳ thanh tra từ khi có dự án, thời gian thanh tra không quá 15 ngày làm việc.
 
Ông Lê Việt Long- Phó Chánh Thanh tra Bộ Công thương thực hiện giám sát hoạt động của đoàn thanh tra tại Trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp. Nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung giám sát hoạt động đoàn thanh tra thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 9 và khoản 1 Điều 8 Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra ban hành theo Quyết định số 2861/2008/QĐ-TTCP .

Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica