Xí nghiệp Vận tải Chi nhánh Công ty Cổ phần Quản lý bến xe Đăk Lắk:

Vướng hàng loạt vi phạm

Cập nhật: 18/03/2017 14:01

(Thanh tra) - Tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô đối với Xí nghiệp Vận tải Chi nhánh Công ty Cổ phần Quản lý bến xe (Bến xe liên tỉnh), Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã phát hiện hàng loạt vi phạm trong quá trình hoạt động.

Vướng hàng loạt vi phạm
Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk vướng nhiều vi phạm. Ảnh: QA

Theo Kết luận của 159/KL-SGTVT, quá trình hoạt động, Xí nghiệp Vận tải Chi nhánh Công ty Cổ phần Quản lý bến xe đã không đảm bảo số lượng phương tiện hoạt động trên tuyến theo văn bản chấp thuận tuyến của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể tuyến Đắk Lắk - Hải Phòng, tuyến Đắk Lắk - Ninh Thuận không có phương tiện hoạt động ở 2 tuyến này, nhưng đơn vị chưa có thông báo ngừng khai thác tuyến với Sở. 

Việc quản lý phương tiện do thành viên đơn vị trực tiếp thực hiện nhưng đơn vị chưa có biện pháp quản lý phương tiện, đơn vị còn để xảy ra tình trạng các xe chạy sai hành trình, nhiều phương tiện bị mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình. 

Thông tin ghi chép tại sổ giao nhiệm vụ cho lái xe, sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi xe tham gia hoạt động, hồ sơ lý lịch phương tiện và kiểm tra trên website nhà cung cấp thiết bị giám sát hành trình thì nội dung ghi chép không trùng khớp, bất hợp lý. 

Đơn vị Xí nghiệp Vận tải Chi nhánh Công ty Cổ phần Quản lý bến xe chưa có biện pháp quản lý lái xe trong việc thực hiện thời gian điều khiển phương tiện, để xảy ra tình trạng lái xe vi phạm điều khiển phương tiện liên tục quá 4 tiếng. 

Có bộ phận theo dõi về an toàn giao thông nhưng đơn vị không thực hiện đầy đủ, thường xuyên các nhiệm vụ theo quy định. Việc ghi chép, cập nhật thông tin liên quan đến quá trình bảo dưỡng, sửa chữa của từng phương tiện thuộc quyền quản lý của đơn vị còn sơ sài, mang tính hình thức, nội dung ghi chép không trùng khớp với dữ liệu thiết bị giám sát hành trình. 

Bên cạnh đó, một số phương tiện bị mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình nhưng Xí nghiệp Vận tải Chi nhánh Công ty Cổ phần Quản lý bến xe vẫn cấp lệnh cho xe hoạt động.

Tiến hành kiểm tra 11 xe thì có tới 10 xe không niêm yết điểm đầu, điểm cuối tuyến. 

Ngoài ra, quá trình kiểm tra, Sở còn phát hiện Xí nghiệp Vận tải Chi nhánh Công ty Cổ phần Quản lý bến xe quản lý, cấp và lưu trữ lệnh vận chuyển chưa chặt chẽ; chưa kiểm tra thường xuyên tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi cấp lệnh cho xe hoạt động...

Để xảy ra tình trạng trên, trách nhiệm thuộc về các bộ phận nghiệp vụ của đơn vị và các cá nhân được giao thực hiện quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh vận tải của Xí nghiệp Vận tải Chi nhánh Công ty Cổ phần Quản lý bến xe. 

Sở GTVT Đắk Lắk yêu cầu đơn vị tiến hành kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, bộ phận quản lý nghiệp vụ của xí nghiệp. Đồng thời, xử phạt Xí nghiệp Vận tải Chi nhánh Công ty Cổ phần Quản lý bến xe số tiền 52.300.000 đồng; đình chỉ khai thác tuyến Đắk Lắk - Huế và tuyến Đắk Lắk - Nghệ An đối với Xí nghiệp Vận tải Chi nhánh Công ty Cổ phần Quản lý bến xe trong thời hạn một tháng (PV - bắt đầu từ ngày 15/3) và yêu cầu đơn vị nhanh chóng khắc phục những tồn tại mà Sở đã nêu.

Quỳnh Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica