Bắc Từ Liêm, Hà Nội:

Tiếp tục xử lý 8 đơn vị vi phạm về bảo vệ môi trường

Cập nhật: 29/06/2018 07:48

(Thanh tra) - Thông tin từ UBND quận Bắc Từ Liêm, thực hiện kiến nghị của Thanh tra TP Hà Nội, Phòng Tài nguyên Môi trường quận Bắc Từ Liêm đang tham mưu tiếp tục xử lý 8 cơ sở có hành vi vi phạm về môi trường trên địa bàn trong tháng 6/2018.

Tiếp tục xử lý 8 đơn vị vi phạm về bảo vệ môi trường
Nhiều đơn vị vi phạm về bảo vệ môi trường bị phát hiện, xử lý trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Nhiều vi phạm về môi trường

Trước đó, Thanh tra TP Hà Nội đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại quận Bắc Từ Liêm. Qua đó, Thanh tra TP chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót của quận trong công tác quản lý về bảo vệ môi trường.

UBND quận chưa nghiêm túc triển khai thực hiện các kế hoạch về bảo vệ môi trường của thành phố như chưa thực hiện chế độ báo cáo về kết quả thực hiện định kỳ hàng tháng, chưa có báo cáo nhiều tháng liên tiếp.

Trong công tác xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, UBND quận Bắc Từ Liêm cấp phép không đúng thẩm quyền đối với 1 trường hợp là Công ty TNHH Ngân Hạnh.

Ngoài ra, công tác hậu kiểm đối với các cơ sở đã được xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường chưa được UBND quận xem trọng, tỷ lệ hậu kiểm còn thấp. Theo số liệu của đoàn thanh tra, UBND quận Bắc Từ Liêm mới thực hiện hậu kiểm đối với 18/160 cơ sở. Các đơn vị còn lại chưa thực hiện.

Việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường cũng để xảy ra tồn tại. Vụ việc bà Chu Thị Sâm và một số công dân phường Cổ Nhuế phản ánh dự án xây dựng khu đô thị mới Cổ Nhuế gây ô nhiễm môi trường. Ngày 30/9/2016, Báo Công an nhân dân có Văn bản 339 chuyển đơn của công dân. Ngày 22/3/2017, UBND quận Bắc Từ Liêm có văn bản trả lời công dân nhưng chưa cho văn bản trả lời báo theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra, UBND quận Bắc Từ Liêm xử phạt thiếu hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 8 trường hợp, gồm: Công ty TNHH Nam Sơn, Công ty Cổ phần (CP) Bê tông xây dựng Việt Trung, Công ty CP Điện công nghiệp SESS, Công ty Thiên Sơn, Công ty CP Vimeco, Công ty CP Sơn Đức Việt, Công ty CP Xây dựng số 4 Thăng Long, Công ty CP Tư vấn đầu tư phát triển Việt Á.

Buông lỏng quản lý môi trường tại cụm công nghiệp

Qua thanh tra cho thấy, làng nghề hoa truyền thống Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm đã được UBND phường Tây Tựu xây dựng phương án bảo vệ môi trường của làng nghề, nhưng chưa được UBND quận Bắc Từ Liêm phê duyệt.

Đáng chú ý, UBND quận Bắc Từ Liêm chưa làm hết trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường tại cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm. Dẫn đến, một số tồn tại phát sinh như: Chưa nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp từ năm 2014 đến quý III/2016; chưa lập phương án bảo vệ môi trường; không có báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường, công tác bảo vệ môi trường cụm công nghiệp và các cơ sở trong cụm công nghiệp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; không thực hiện quan trắc tự động chất lượng nước thải theo giấy phép xả thải; quan trắc, giám sát môi trường nước thải và không khí thiếu vị trí theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt.

Khắc phục tồn tại theo kiến nghị của thanh tra

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Nguyễn Văn Sỹ, Chánh Văn phòng UBND quận Bắc Từ Liêm cùng cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường quận cho biết, sau khi có kết luận của cơ quan thanh tra, UBND quận có văn bản chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Thanh tra TP Hà Nội, đồng thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại thiếu sót được nêu tại kết luận thanh tra.

Một số khắc phục cụ thể là, quận đã ban hành thông báo thu hồi, huỷ giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản số 89 cấp cho Công ty TNHH Ngân Hạnh. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường cũng đang phối hợp với UBND phường Tây Tựu hoàn thiện phương án bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống hoa Tây Tựu.

Bên cạnh đó, UBND quận đang tiếp tục xử lý 8 cơ sở xử phạt thiếu hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường trong tháng 6/2018.

Đến nay, cụm công nghiệp đã thực hiện nộp phí nước thải 3 năm liên tục. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận cũng có văn bản nêu rõ về trách nhiệm về việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp thông thường trên địa bàn quận gửi các phường, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quận.

Hoàng Long

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica