BHXH Hà Nội:

Thu hồi sau thanh tra hơn 20 tỷ đồng

Cập nhật: 11/09/2018 06:23

(Thanh tra)- Đó là số thu sau 8 tháng đầu năm 2018, gồm: Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội thực hiện thanh tra chuyên ngành, kiểm tra tại 60 doanh nghiệp thu hồi được 9,31 tỷ đồng; phối hợp cùng Công an Thành phố, Thanh tra Thành phố, Liên đoàn Lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 58 doanh nghiệp, thu hồi được 9,55 tỷ đồng; Ngoài ra, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tại 12 doanh nghiệp, thu hồi được 1,32 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của BHXH TP Hà Nội, tính đến tháng 8, số người tham gia BHXH trên địa bàn thành phố là hơn 1,6 triệu người, số người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) hơn 6,4 triệu người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 84,6%.

Tổng số thu BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp ước tính hết tháng 8/2018 là hơn 23,7 nghìn tỷ đồng, đạt 60,6% kế hoạch giao; tăng hơn 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong tháng 8/2018, BHXH Thành phố khai thác, phát triển được 818 doanh nghiệp với 3.504 lao động, đồng thời chi lương hưu và trợ cấp hàng tháng cho 551.565 đối tượng thụ hưởng với số tiền là hơn 2,3 nghìn tỷ đồng.

Tổng số tiền thu được sau thanh tra, kiểm tra trong tháng 8 là 20,18 tỷ đồng/88,3 tỷ đồng tiền nợ (đạt 22,9%).

Bên cạnh đó, BHXH Hà Nội đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT trong các khâu nghiệp vụ: Hiện có 58.592 đơn vị thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử (chiếm 92,3% các đơn vị tham gia BHXH, BHYT).

Những tháng cuối năm 2018, BHXH Hà Nội tập trung thực hiện các giải pháp giảm nợ BHXH, trong đó chủ động gửi thông báo kế hoạch kiểm tra, thanh tra đến các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT để khắc phục nợ trước khi ban hành quyết định kiểm tra, thanh tra.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ trực tiếp đôn đốc thu BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp nợ, không để phát sinh nợ mới, tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên ngành...

Trần Kiên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica