Sở GD&ĐT Bắc Ninh: Đề nghị miễn nộp nhiều khoản tiền “khó” thu hồi

Cập nhật: 18/09/2018 14:44

(Thanh tra)- Báo Thanh tra ngày 25/5/2018 có bài "Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh: Kết luận thanh tra, 10 năm... vẫn “treo”?" phản ánh Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bắc Ninh còn tồn đọng 2 kết luận thanh tra, trong đó, có kết luận từ năm 2008 nhưng chưa thực hiện thu hồi xong. Số tiền chậm thu hồi là gần 200 triệu đồng. Theo tài liệu PV có được, đến nay, Sở này đã xin đề nghị cho 3 đơn vị được miễn nộp khoản tiền thu hồi.

Sở GD&ĐT Bắc Ninh: Đề nghị miễn nộp nhiều khoản tiền “khó” thu hồi
Sở GD&ĐT Bắc Ninh xin đề nghị được cho miễn nộp nhiều khoản tiền "khó" thu hồi tại 3 công ty. Ảnh: HH

Trong công văn phản hồi của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh gửi Báo Thanh tra về việc rà soát kết quả giải quyết các vụ việc theo nội dung Báo đăng, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho biết: Đến nay, Sở GD&ĐT Bắc Ninh đã đôn đốc các đối tượng bị thu hồi thực hiện xong việc nộp số tiền hơn 310 triệu đồng.

Tuy nhiên, việc thực hiện các kết luận thanh tra còn tồn đọng (Kết luận số 05/2008 và Kết luận số 08/2014) của Thanh tra tỉnh có nhiều khó khăn. Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã nhiều lần đôn đốc Giám đốc Sở GD&ĐT và các đơn vị tổ chức thực hiện dứt điểm các nội dung tồn đọng.

Kết quả, đến nay chỉ có duy nhất 1 đơn vị là Trường THPT Yên Phong 1 thực hiện nộp hơn 78 triệu đồng. Còn 3 đơn vị chưa thực hiện là Công ty Thiết bị Giáo dục Bắc Hồng Hà; Công ty Thiết bị giáo dục 1 Hà Nội; Công ty Xây dựng Thịnh Phát.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh, đối với Công ty Thiết bị giáo dục 1 Hà Nội, số tiền phải thực hiện gần 100 triệu đồng nhưng hiện nay Công ty đã thực hiện cổ phần hóa, tập thể lãnh đạo công ty cũ đã nghỉ hưu. Vì vậy Sở GD&ĐT xin đề nghị được cho miễn nộp khoản tiền trên.

Đối với 2 công ty còn lại, hiện nay đều đã giải thể và không có khả năng thu hồi nên Sở GD&ĐT Bắc Ninh cũng đề nghị cho miễn nộp khoản tiền thu hồi.

Về mặt hành chính, đến nay, các đơn vị đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm trước chi bộ, tập thể hội đồng nhà trường đối với các cá nhân có liên quan đến sai sót trong quản lý thu, chi và mua sắm, sửa chữa.

Đồng thời, Sở GD&ĐT Bắc Ninh cũng đã tổ chức hội nghị trong toàn ngành với các đối tượng có liên quan (chủ tài khoản, kế toán đơn vị) rút kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo và tổ chức thực hiện chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý tài chính, đặc biệt công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua sắm trong trường học.

Hải Hà

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica