Cao Bằng:

Sai phạm tiền tỷ tại các dự án an toàn khu

Cập nhật: 28/08/2019 17:24

(Thanh tra) - Qua công tác, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng đã phát hiện số tiền sai phạm tại các dự án trong thực hiện chương trình an toàn khu (ATK) 3,3 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi xuất toán 1,1 tỷ đồng.

Sai phạm tiền tỷ tại các dự án an toàn khu
Sở Công thương tỉnh Cao Bằng. Ảnh: TH

Thực hiện Quyết định thanh tra số 82/QĐ-KHĐT, ngày 10/9/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra công tác lập, quản lý và triển khai thực hiện Chương trình ATK giai đoạn 2015 – 2017 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và ban hành Kết luận số 489/KL-SKHĐT.

Đoàn Thanh tra phát hiện sai phạm ở hầu hết các khâu trong quá trình thực hiện như: Việc chấp hành quy định về công tác lập, phê duyệt Đề án; việc chấp hành công tác quản lý và triển khai thực hiện dự án đầu tư; công tác tổ chức đấu thầu; công tác ký kết thực hiện hợp đồng, giám sát và nghiệm thu, thanh toán; kiểm toán, quyết toán…

Ngay trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án thì có đến 5/6 huyện áp dụng sai các quy định của pháp luật dẫn đến thất thoát cho ngân sách, riêng tại huyện Nguyên Bình số tiền đã lên đến gần 900 triệu đồng.

Đối với 3 dự án cấp điện sinh hoạt: Xóm Hoàng Sấn - Khuổi Lìn, xã Hưng Đạo; trạm biến áp Minh Tâm 4, xóm Bản Cải, xã Minh Tâm; cấp điện sinh hoạt xóm Khuổi Tông, xóm Cảm Ngọa, xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình, do đơn vị tư vấn là Cty TNHH Tư vấn xây dựng Bằng Giang lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật (KTKT), Sở Công thương thẩm định không căn cứ đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng và Văn bản số 1404/UBND-XD, ngày 06/6/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng dẫn tới thất thoát, lãng phí hơn 850 triệu đồng.

Về công tác đấu thầu, 22/22 gói thầu khi lập hồ sơ mời thầu các đơn vị tư vấn, chủ đầu tư chưa chú trọng việc sử dụng lao động địa phương nơi triển khai thực hiện gói thầu để tạo công ăn việc làm cho bà con địa phương.

UBND huyện Nguyên Bình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 4 gói thầu xây lắp “công trình điện sinh hoạt” áp dụng hình thức “chào hàng cạnh tranh” không phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu.

UBND huyện Hà Quảng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 6 gói thầu xây lắp áp dụng hình thức “chỉ định thầu” không trong hạn mức và tính chất gói thầu được chỉ định thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Cả 4 gói thầu do Ban Quản lý dự án huyện Bảo Lạc trực tiếp quản lý dự án. Quá trình thi công, các nhà thầu trúng thầu đều thay đổi biện pháp thi công từ “biện pháp thi công nổ mìn theo hồ sơ thiết kế” sang thi công toàn bộ hoặc thi công một phần bằng biện pháp khác mà không có văn bản chấp thuận của chủ đầu tư.

Qua việc nghiệm thu, thanh toán vật liệu nổ, thể hiện trách nhiệm của Ban Quản lý - đại diện chủ đầu tư trong quản lý dự án, thanh toán; tư vấn giám sát trong giám sát thi công còn có biểu hiện buông lỏng công tác nghiệm thu, thanh toán dẫn tới không kiểm soát được biện pháp thi công của các nhà thầu mà vẫn thanh toán toàn bộ “giá trị vật liệu nổ” theo dự toán được duyệt.   

Trong giai đoạn 2015 - 2017, UBND các huyện không thực hiện việc giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 và quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư…

Đoàn Thanh tra kiến nghị xử lý số tiền sai phạm hơn 3,3 tỷ đồng, trong đó: Xuất toán thu hồi hơn 1,1 tỷ đồng, giảm trừ khi thanh quyết toán 600 triệu đồng, xử lý khác hơn 1,6 tỷ đồng.

UBND các huyện Bảo Lạc, Nguyên Bình, Hà Quảng, Thạch An, Quảng Uyên tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Đoàn Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân thuộc Sở Công thương khi tiếp nhận hồ sơ, thẩm định dự án không đúng trách nhiệm, đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Sở Công thương kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với ông Hoàng Văn Hòng - Trưởng phòng Quản lý điện năng do đã có hành vi phát ngôn về một số nội dung công tác thanh tra cho cơ quan Báo khi cơ quan thanh tra chưa ban hành Kết luận thanh tra.

Chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND huyện Nguyên Bình do không thực hiện trách nhiệm tự tổ chức thẩm định báo cáo KTKT theo thẩm quyền quy định; phê duyệt báo cáo KTKT; phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 3 dự án “cấp điện sinh hoạt” không soát xét kỹ, dẫn tới phê duyệt sai, gây thất thoát, lãng phí.

Theo báo cáo của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng, đến nay việc thu hồi số tiền tại kết luận nói trên đã được các huyện thực hiện khá nghiêm túc, riêng số tiền thu hồi tại 3 dự án cấp điện sinh hoạt ở huyện Nguyên Bình các đơn vị liên quan vẫn chưa thực hiện xong.

Ông Nguyễn Đặng - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng, cho biết lý do chưa thực hiện các kiến nghị của Đoàn Thanh tra: Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang giải quyết các khiếu nại liên quan đến kết luận thanh tra này và chúng tôi đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, quan điểm của Sở là sai đến đâu sẽ xử lý đến đó.

Trao đổi nhanh với ông Hoàng Xuân Ánh - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, PV được biết: Do còn có quan điểm khác nhau về cách áp dụng các quy định của pháp luật đối với 3 dự án cấp điện sinh hoạt tại huyện Nguyên Bình, nên UBND tỉnh đã cho rà soát lại một lần nữa và sẽ có hướng xử lý trong thời gian sớm nhất.

Trung Hà

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica