Quận Đống Đa chậm thực hiện kết luận tố cáo gây khiếu kiện kéo dài

Cập nhật: 24/04/2019 13:27

(Thanh tra)- UBND quận Đống Đa ban hành kết luận nội dung tố cáo của công dân tại ngõ 18 phố Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa từ năm 2015. Tuy nhiên, sau 4 năm các nội dung của kết luận, quyết định xử lý tố cáo không được thực hiện. Sự chậm trễ của UBND quận Đống Đa gây bức xúc trong nhân dân, phát sinh đơn thư khiếu kiện phức tạp, kéo dài tới các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội.

Quận Đống Đa chậm thực hiện kết luận tố cáo gây khiếu kiện kéo dài
Phần đất lấn chiếm như “khối u” chắn giữa lối đi chung gây mất mỹ quan đô thị, cản trở hoạt động phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư. Ảnh: Hoàng Long

Hơn 15 năm qua, người dân tại ngõ 18, tổ 113, phố Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa liên tục mang đơn tới “gõ cửa” các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội tố cáo ông Nguyễn Tiến Lộc ở số nhà 23, ngõ 18, tổ 113 phố Vũ Thạnh lấn chiếm lối đi chung gây mất mỹ quan đô thị, cản trở việc đi lại của người dân, mất an toàn về phòng, cháy chữa cháy tại khu vực trên.

Sau khi Báo Thanh tra đăng tải loạt bài phản ánh, năm 2015, UBND quận Đống Đa có kết luận nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Tiến Lộc lấn chiếm ngõ đi chung là đúng. UBND quận Đống Đa giao UBND phường phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 tổ chức thực hiện thu hồi phần đất ông Lộc đã lấn chiếm, thực hiện theo đúng quy hoạch được phê duyệt.

Tuy nhiên, từ khi kết luận nội dung tố cáo được ban hành, sau 4 năm, toàn bộ phần công trình vi phạm xây dựng không hề bị xử lý gây bức xúc cho người dân sinh sống tại khu vực.

Chính bởi vậy, công dân tiếp tục gửi đơn thư khiếu kiện lên các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội đề nghị chỉ đạo xử lý triệt để vi phạm xây dựng đã được UBND quận Đống Đa kết luận. 

Mới đây, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 2832/VP-ĐT về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng của ông Nguyễn Tiến Lộc tại số 23, ngõ 18, tổ 113 phố Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa gửi UBND quận Đống Đa và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại Văn bản số 2832/VP-ĐT, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng có chỉ đạo giao UBND quận Đống Đa khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm việc vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. 

UBND quận có biện pháp xử lý các tập thể, cá nhân đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ.

UBND quận Đống Đa có trách nhiệm báo cáo UBND thành phố kết quả xử lý. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 5568/VP-ĐT ngày 19/7/2018, báo cáo UBND thành phố. 

Trước đó, ngày 19/7/2018, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cũng gửi Văn bản số 5568/VP-ĐT Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND quận Đống Đa về việc kiểm tra, rà soát việc quản lý sử dụng đất, thực hiện dự án khu nhà ở để bán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội tại khu vực ngõ 118 phố Vũ Thạnh.

Theo Văn bản số 5568/VP-ĐT, UBND thành phố nhận được Văn bản số 1169/UBND-TTr ngày 5/7/2018 của UBND quận Đống Đa về việc thực hiện Thông báo số 60/TB-UBND ngày 20/3/2015 kết quả giải quyết nội dung tố cáo của UBND quận Đống Đa.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng có chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát việc quản lý sử dụng đất, thực hiện dự án khu nhà ở để bán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội tại khu vực ngõ 118 phố Vũ Thạnh.

Hoàng Long 


cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica