Kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan đến PCCC

Cập nhật: 19/08/2018 10:57

(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các kiến nghị nêu tại Kết luận thanh tra số 15/KL-BCA-V24 ngày 26/6/2018 của Bộ Công an và trong Biên bản ghi nhận kết quả thanh tra tại từng cơ quan, đơn vị.

Kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan đến PCCC
Đội PCCC VSIP Quảng Ngãi tham gia diễn tập phương án PCCC tại Cửa hàng xăng dầu số 1 Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Bá Sơn/Báo Quảng Ngãi

Trên cơ sở đó, kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để rút kinh nghiệm nghiêm túc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo UBND các huyện: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành, Minh Long, Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Tây Trà và Lý Sơn tổ chức tự kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh (qua Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PCCC) tỉnh) kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC trong phạm vi quản lý theo các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cảnh sát PCCC tỉnh chủ trì tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật PCCC trong phạm vi quản lý của UBND các huyện. Tham mưu, dự thảo văn bản UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung có liên quan về công tác PCCC theo kiến nghị của Đoàn Thanh tra 1332 nêu tại Kết luận thanh tra số 15/KL-BCA-V24 ngày 26/6/2018 của Bộ Công an và kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC trong phạm vi quản lý của UBND các huyện, thành phố.

Trước đó, Bộ Công an đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC đối với UBND tỉnh Quảng Ngãi (từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/3/2018). Các đơn vị được thanh tra bao gồm: Cảnh sát PCCC  tỉnh, Sở Xây dựng; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn, Văn phòng UBND tỉnh, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Mạnh Hùng

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica