Đông Hưng (Thái Bình): Thiếu nghiêm túc trong thực hiện kết luận thanh tra

Cập nhật: 07/06/2019 14:24

(Thanh tra)- Qua thanh tra trách nhiệm, nhiều tồn tại, vi phạm của Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng, trưởng các phòng, ban và UBND các xã trong huyện, đã được Thanh tra tỉnh Thái Bình chỉ ra. Tuy nhiên, các cá nhân và tập thể có liên quan lại đang thể hiện sự thiếu nghiêm túc trong việc thực hiện nội dung kiến nghị tại kết luận thanh tra...

Đông Hưng (Thái Bình): Thiếu nghiêm túc trong thực hiện kết luận thanh tra
Trụ sở UBND huyện Đông Hưng. Ảnh: Trọng Tài

100% đơn không đảm bảo thời hạn giải quyết

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC), phòng, chống tham nhũng; việc đấu giá quyền sử dụng đất và cho thuê đất, Thanh tra tỉnh Thái Bình chỉ rõ: Chủ tịch UBND huyện chưa thực hiện tiếp công dân đầy đủ theo quy định; việc ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điều hành trong các lĩnh vực này còn hạn chế.

Năm 2017, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện triển khai 7 cuộc thanh tra tại 52 đơn vị. Tiếp nhận và giải quyết 4 đơn KN, 5 đơn TC thuộc thẩm quyền. Qua kiểm tra cho thấy, vẫn còn một số cuộc thanh tra chưa đảm bảo quy định về trình tự, thủ tục; thời gian thực hiện còn kéo dài; việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra còn chậm; công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc hiệu quả chưa cao...

Không chỉ thế, 100% đơn KN, TC không được UBND huyện Đông Hưng giải quyết đảm bảo thời hạn theo quy định; 2 đơn KN không ban hành thông báo thụ lý cơ quan giải quyết; 3 đơn TC không có kế hoạch xác minh... Ngoài ra, còn một số đơn vị trong huyện chưa thực hiện đầy đủ việc kê khai tài sản, thu nhập; lưu trữ chưa đầy đủ danh sách người có nghĩa vụ kê khai; một số bản thiếu chữ ký của người kê khai…

Thu hồi hơn 5,6 tỷ đồng sai phạm

Từ năm 2015 đến 2017, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành các quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Đông Hưng, với tổng diện tích 275.756,8m2, trong đó, đất lúa là 213.706,8m2.

Huyện Đông Hưng đã đấu giá thành công 2.283 lô đất với tổng diện tích 297.421,4m2, thu gần 469 tỷ đồng. Qua kiểm tra, đoàn thanh tra phát hiện, còn một số hợp đồng thiếu chữ ký của bên A; biên bản trúng đấu giá còn thiếu chữ ký của người đấu giá...

Nghiêm trọng hơn, đến thời điểm thanh tra, 26/26 xã khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất chưa thực hiện nộp kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Điều này trái với quy định tại Nghị định 42/2012/NĐ-CP, Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Thông tư 205/2012/TT-BTC, Thông tư số 18/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; Quyết định số 2458 và Quyết định số 1293 của UBND tỉnh Thái Bình về mức kinh phí phải nộp cho mỗi mét vuông đất lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp.

Cũng trong thời gian này, UBND huyện Đông Hưng cho 25 cơ sở thuê đất để hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Tuy nhiên, có 3/25 hồ sơ không được cấp có thẩm quyền thẩm định dự án; 2 cơ sở nộp chậm kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; 2 cơ sở còn nợ tiền thuê đất...

Đoàn thanh tra khẳng định, để xảy ra các tồn tại, hạn chế trên, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND huyện; Phòng Thanh tra, Ban Tiếp công dân, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu giúp việc và việc để xẩy ra các tồn tại, hạn chế.

Đồng thời, kiến nghị thu hồi hơn 5,6 tỷ đồng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa vào ngân sách Nhà nước.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 25/2/2019, UBND huyện Đông Hưng đã có báo cáo thực hiện nội dung kết luận thanh tra. Tuy nhiên, việc kiểm điểm các cá nhân và tập thể có liên quan lại thể hiện sự "hời hợt", qua loa. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện và trưởng các phòng, ban chỉ nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong cuộc họp.

Điều đáng nói, tại cuộc họp kiểm điểm này, Chủ tịch UBND huyện lại là người chủ trì họp kiểm điểm chính mình!?

Ngoài ra, đối với số tiền sai phạm, đến nay, mới chỉ có 3/26 xã thực hiện nộp về ngân sách số tiền gần 537 triệu đồng. Số còn lại, với lý do các xã tập trung nguồn lực cho đầu tư xây dựng nông thôn mới, UBND huyện Đông Hưng xin "khất". Tuy nhiên, "khất" đến bao giờ thì địa phương không nói rõ.

Rõ ràng, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng, trưởng các phòng, ban và UBND các xã trong huyện, đang thể hiện sự thiếu nghiêm túc trong việc thực hiện kết luận thanh tra. Trước thực trạng này, đề nghị UBND tỉnh Thái Bình vào cuộc xem xét lại trách nhiệm cụ thể của từng tập thể, cá nhân, có hình thức, chế tài xử lý phù hợp để đảm bảo tính nghiêm minh của luật pháp.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Trọng Tài

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica