Doanh nghiệp bất hợp tác, vi phạm Luật Thanh tra

Cập nhật: 18/01/2019 15:48

(Thanh tra)- “Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (DN) không chấp hành quyết định thanh tra của chủ tịch UBND tỉnh, từ chối làm việc, không cung cấp tài liệu, không xây dựng báo cáo theo yêu cầu của đoàn thanh tra là vi phạm quy định tại Điều 41, Điều 58 Luật Thanh tra năm 2010”. Đây là thông tin đáng chú ý trong kết luận thanh tra toàn diện Dự án (D.A) Đầu tư xây dựng phát triển kinh tế trang trại sản xuất nông nghiệp tổng hợp Thành Minh.

Doanh nghiệp bất hợp tác, vi phạm Luật Thanh tra
Việc quản lý, sử dụng đất cần được thường xuyên kiểm tra, giám sát, để tránh phát sinh vi phạm mới. Ảnh minh họa: T.A

Vi phạm nhiều quy định về thuê, quản lý, sử dụng đất

D.A do DNTư nhân Thành Minh (nay là Công ty TNHH Đầu tư Đại Phúc Thành, sau đây gọi tắt là DN) thực hiện, người đại diện theo pháp luật (đồng thời là giám đốc DN) là Nguyễn Đăng Thành. D.A được UBND tỉnh Ninh Bình thanh tra toàn diện và kết luận vào cuối năm 2018.

Từ khi được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện D.A tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh đến nay, DN đã nhiều lần thay đổi loại hình, tên gọi nhưng không làm các thủ tục đăng ký biến động đất đai với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, vi phạm Khoản 4, Điều 46 Luật Đất đai năm 2003; điểm b, Khoản 3, Điều 38 Nghị định 181/2004/NĐ-CP (từ 1/7/2004 đến 1/7/2014); vi phạm điểm b, Khoản 4, Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 (từ 1/7/2014 đến nay).

Ở vị trí diện tích đất D.A (63.539m2) của DN thuê, kiểm tra hiện trạng tháng 3/2018, đang sử dụng là 64.454,8m2, tăng 1.915,8m2 đất. Kiểm tra các hạng mục đã được chấp thuận đầu tư, hầu hết các hạng mục công trình theo quy hoạch mặt bằng được duyệt đều chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện hoàn chỉnh, như: Chưa thực hiện xây dựng 1.200m2 chuồng trại chăn nuôi; chưa xây dựng 4.300m2 khu vực sản xuất nấm; chưa xây dựng 1.500m2 nhà xưởng, kho chế biến thức ăn chăn nuôi; chưa xây dựng 500m2 nhà điều hành, quản lý. Diện tích đất ao nuôi trồng thủy sản chưa thực hiện là 13.212,7m2, vi phạm quy định tại điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 (sử dụng đất chậm tiến độ).

Ngoài ra, DN xây dựng không đúng quy mô, vị trí quy hoạch mặt bằng đã được phê duyệt...

DN không chấp hành quyết định thanh tra của chủ tịch tỉnh

Kết luận thanh tra còn chỉ rõ, DN đã nhiều lần thay đổi loại hình, tên gọi nhưng không làm các thủ tục điều chỉnh văn bản chấp thuận đầu tư (giấy chứng nhận đầu tư), vi phạm quy định tại Khoản 1, Điều 33, Điều 38 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

DN không có báo cáo giám sát đánh giá đầu tư D.A, vi phạm quy định tại Điều 17 Nghị định số 113/2009/NĐ-CP; Khoản 10, Điều 68 Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư.

Đáng chú ý, D.Axây dựng công trình không có giấy phép, vi phạm quy định tại Điều 39 Nghị định 52/1999/NĐ-CP về ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng; Điều 62 Luật Xây dựng 2003; Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.

Hoạt động sản xuất kinh doanh từ D.A chưa phát sinh doanh thu tính thuế. D.A hoạt động kém hiệu quả, không đạt mục tiêu đề ra.

Trong quá trình thanh tra, ông Nguyễn Đăng Thành, Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của DN không chấp hành quyết định thanh tra của chủ tịch UBND tỉnh, từ chối làm việc, không cung cấp tài liệu, không xây dựng báo cáo theo yêu cầu của đoàn thanh tra là vi phạm quy định tại Điều 41, Điều 58 Luật Thanh tra năm 2010.

Đối với cơ quan quản lý Nhà nước, kết luận thanh tra nêu rõ đã không kịp thời chỉnh lý biến động đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai, buông lỏng trong việc quản lý đất đai.

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh và Chủ tịch UBND xã Khánh Cư, giai đoạn từ năm 2009 - 2018.

Từ năm 2009 - 2017, sau khi UBND tỉnh thu hồi 15.000m2 đất do thực hiện chậm tiến độ, đến nay D.A vẫn còn nhiều hạng mục chưa thực hiện. Một số hạng mục chưa thực hiện đã được kiểm tra, kết luận từ năm 2006-2008 nhưng các cơ quan Nhà nước chưa tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật về đầu tư và đất đai; buông lỏng quản lý D.A. “Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn từ năm 2009 - 2018", kết luận nêu rõ.

Tràng An

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica