Chậm thực hiện kết luận thanh tra, Chủ tịch huyện Lý Sơn bị phê bình

Cập nhật: 18/08/2018 10:59

(Thanh tra) - Tiếp tục rà soát vi phạm, thiếu sót đối với 12 dự án đã được UBND huyện quyết định cho thuê đất để thực hiện xử lý vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng, đầu tư.

Chậm thực hiện kết luận thanh tra, Chủ tịch huyện Lý Sơn bị phê bình
Việc xây dựng ở huyện đảo Lý Sơn khá tùy tiện và bất cập. Ảnh: Ngọc Phó

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 55/BC-TTT ngày 27/7/2018 về kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2589/KL-UBND ngày 04/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về thanh tra công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Lý Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng vừa có ý kiến thống nhất với nội dung báo cáo, kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh.

Phê bình Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn chậm trễ trong việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 2589/KL-UBND ngày 04/5/2017 và Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh còn nhiều nội dung khắc phục sai phạm chưa được thực hiện hoàn thành nhưng không có văn bản xin gia hạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn khẩn trương nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

a)  Thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện dứt điểm các nội dung tại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, phần IV Kết luận thanh tra số 2589/KL-UBND ngày 04/5/2017 còn tồn đọng được nêu trong Báo cáo số 55/BC-TTT ngày 27/7/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh.

Trong đó tập trung khẩn trương thực hiện các nội dung như:

- Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị của huyện đảo Lý Sơn.

- Thực hiện rà soát đồng bộ các vấn đề có liên quan không đúng thẩm quyền, trái quy định của pháp luật, trái với chủ trương, chỉ đạo của tỉnh để hủy bỏ các văn bản của huyện, của xã theo tiết с, điểm 1, phần IV kết luận thanh tra.

- Tiếp tục thực hiện rà soát vi phạm, thiếu sót đối với 12 dự án đã được UBND huyện quyết định cho thuê đất để thực hiện xử lý vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng, đầu tư theo tiết a, điểm 2, phần IV kết luận thanh tra. Trong đó chú ý xem xét xử lý đối với diện tích 502,9m2 là đất quốc phòng chưa thực hiện đảm bảo thủ tục về đất đai theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đã cho ông Lê Văn Đại đầu tư xây dựng công trình nhà hàng - khách sạn xã An Vĩnh.

- Tiếp tục thực hiện xử lý 32/40 trường hợp phát hiện qua thanh tra có vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng theo tiết b, điểm 2, phần IV kết luận thanh tra. Trong đó chú trọng việc xử lý 05 công trình còn nguyên hiện trạng; thực hiện rà soát lại 24 công trình vi phạm trật tự xây dựng phát hiện qua thanh tra và việc tự kiểm tra, rà soát các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân xây dựng công trình, dự án, nhà ở riêng lẻ thuộc đối tượng phải cấp phép xây dựng để lập hồ sơ xử lý theo quy định về xử lý hành vi vi phạm hành chính.

- Tiếp tục thực hiện rà soát xử lý vi phạm đối với 13 trường hợp xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp; chỉ đạo tổ chức tháo dỡ 03 lều quán tại xã An Vĩnh; chỉ đạo lập phương án sử dụng đất đối với diện tích đất công ích, đất chưa sử dụng, đất giao thông... để trình cấp có thẩm quyền cho thuê đất đúng quy đinh của Luật Đất đai và thực hiện theo Chỉ thị số 09/CT- UBND ngày 19/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Chỉ đạo Ban Quản lý dự án, UBND xã An Hải phối hợp với các cơ quan liên quan áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu nộp số tiền sai phạm của dự án đầu tư công 269.574.000 đồng vào ngân sách Nhà nước.

Chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng nông thôn kiểm tra, rà soát lập thủ tục xử lý vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân có vi phạm trong việc thực hiện 23 công trình có sai phạm.

Tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện, UBND các xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo tỉnh) khẩn trương có ý kiến tham vấn cho UBND huyện Lý Sơn về biện pháp xử lý vi phạm đối với công trình nhà ăn Chùa Đỉnh Liêm Tự theo Văn bản số 1842/UBND ngày 16/8/2017 để làm cơ sở cho UBND huyện Lý Sơn xử lý vụ việc.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo tham mưu đề xuất UBND tỉnh theo quy định. Thủ trưởng các sở, ngành và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành đứng thời hạn, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Thanh tra tình) để tổng hợp báo cáo.

Mạnh Hùng

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica