Chấm dứt ngay việc cho thuê đất trái quy định

Cập nhật: 14/09/2017 09:15

(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu Hợp tác xã Nông nghiệp Sản xuất kinh doanh dịch vụ Nghĩa Lộ và Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Quảng Phú chấm dứt ngay việc cho thuê đất trái quy định của Luật Đất đai.

Chấm dứt ngay việc cho thuê đất trái quy định

Dỡ dọn vật kiến trúc trên phần diện tích đất cho thuê đất trái quy định trước ngày trước ngày 30/10/2017.

Lập hoàn thành thủ tục thuê đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4867/UBND-NNTTN ngày 10/8/2017. Quá thời hạn, nếu không hoàn thành, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định.

Đối với việc truy thu số tiền 607.300.000 đồng do Hợp tác xã Nông nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ Nghĩa Lộ và 171.750.000 đồng do Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Quảng Phú thu được từ việc cho thuê đất, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu quy định tại Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ và các quy định liên quan, có chính kiến cụ thể, trình UBND tỉnh trước ngày 10/10/2017.

Chỉ đạo được đưa ra ngày 12/9/2017 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký trên cơ sở xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo về kết quả xử ký sau kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của Hợp tác xã Nông nghiệp Sản xuất kinh doanh dịch vụ Nghĩa Lộ và Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Quảng Phú.

Hàn Ngọc 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica