Viết tiếp bài ''Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Tây Bắc: Tuyển sinh vượt quá số lượng đăng ký'':

Chấm dứt ngay đào tạo trái quy định pháp luật

Cập nhật: 30/07/2018 10:45

(Thanh tra) - Xuất phát từ phản ánh của Báo Thanh tra, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Tây Bắc chấm dứt ngay việc đào tạo trình độ trung cấp nghề kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình do không được cấp phép, xử lý tập thể, cá nhân liên quan tới sai phạm.

Chấm dứt ngay đào tạo trái quy định pháp luật
Công sức, tiền của và thời gian của các học viên theo học suốt nhiều năm qua đang đứng trước nguy cơ đổ “xuống sông, xuống biển”, có thể phát sinh khiếu kiện phức tạp trong thời gian tới. Ảnh: Hoàng Long

Yêu cầu xử lý cá nhân vi phạm

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa có Văn bản số 1571/TCGDNN-PCTT gửi Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Tây Bắc về việc đào tạo nghề kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội trình độ trung cấp nghề tại Hưng Hà, Thái Bình.

Trên cơ sở phản ánh Báo Thanh tra, tại Văn bản số 1571, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp yêu cầu Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Tây Bắc dừng ngay việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp nghề cho 28 học sinh học nghề kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội trình độ trung cấp nghề tại Trung tâm.

Lý do, nhà trường không được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp quy mô tuyển sinh/năm đối với nghề kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội trình độ trung cấp nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số 51/51/2010/GCN-ĐKHDDN ngày 30/8/2010 và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề số 51a/2010/CNĐKBS-TCDN ngày 29/6/2015 để tuyển sinh, tổ chức đào tạo nghề kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội trình độ trung cấp nghề tại Trung tâm.

Văn bản số 1571 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nêu rõ: “Nhà trường phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và có trách nhiệm: Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động có liên quan đến việc dừng tổ chức đào tạo cho 28 học sinh; thực hiện nghĩa vụ về tài chính, tài sản đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc dừng tổ chức đào tạo cho 28 học sinh theo quy định của pháp luật (nếu có)”. 

Nhà trường chịu trách nhiệm nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức đào tạo nghề Kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội trình độ trung cấp nghề  khi chưa được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề để có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Tây Bắc khẩn trương báo cáo việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đối với nghề Kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội trình độ trung cấp nghề cho 28 học sinh tại Trung tâm như nội dung phản ánh của Báo Thanh tra.

Như Báo Thanh tra phản ánh, ông Phạm Thanh Liêm, Phó Hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực đào tạo đã ký Hợp đồng số 605/HĐ-CĐTB với Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để liên kết đào tạo hệ trung cấp nghề kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội, hệ chính quy, khoá 45, năm 2016 - 2019 khi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chưa cấp phép. 

Hậu quả, công sức, tiền của và thời gian của các học viên theo học suốt nhiều năm qua đang đứng trước nguy cơ đổ “xuống sông, xuống biển”, có thể phát sinh khiếu kiện phức tạp trong thời gian tới.

Vải thưa “che mắt”...  Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp?

Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Tây Bắc là đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục đào tạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 

Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Tây Bắc. Ảnh: Hoàng Long

Tuy nhiên, Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Tây Bắc tuyển sinh, cử giảng viên về địa phương đào tạo rầm rộ suốt nhiều năm như vậy nhưng không bị xử lý dứt điểm, để sai phạm kéo dài, ngày càng nghiêm trọng.

Bất ngờ là, ngày 3/7/2017, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành Kết luận thanh tra số 1639/KL-TCDN việc tổ chức hoạt động dạy nghề và tổ chức đào tạo các nghề trọng điểm tại Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Tây Bắc.

Để “lọt” sai phạm của Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Tây Bắc, tại Văn bản số 1571/TCGDNN-PCTT, thừa lệnh Tổng cục trưởng, ông Phí Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế thanh tra giải thích: "Căn cứ Luật Thanh tra và Quyết định số 1583/QĐ-LĐTBXH ngày 17/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề (nay là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) đã tiến hành thanh tra việc tổ chức hoạt động dạy nghề và tổ chức đào tạo các nghề trọng điểm tại Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/12/2016.

Tuy nhiên, tại Báo cáo số 250/BC-CĐTB ngày 18/5/2017 của Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Tây Bắc về việc tổ chức hoạt động dạy nghề và tổ chức đào tạo các nghề trọng điểm của Trường, nhà trường báo cáo không đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu về việc nhà trường ký hợp đồng liên kết đào tạo với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để tổ chức đào tạo cho 28 học sinh nghề kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội trình độ trung cấp nghề tại Trung tâm theo Luật Thanh tra”.

Được biết, ngày 3/8/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tạo Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Tây Bắc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica