Xử lý sau thanh tra tại Hòa Bình: Sai phạm lớn, UBND tỉnh xác định không có vụ lợi

Bài 1: Đang rà soát, điều chỉnh diện tích, tiền thuê đất của sân golf Phượng Hoàng

Cập nhật: 14/08/2018 18:20

(Thanh tra)- Mới đây, UBND tỉnh Hòa Bình đã có báo cáo việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc xử lý sau thanh tra công tác quản lý sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng tại tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2004 - 2014.

Bài 1: Đang rà soát, điều chỉnh diện tích, tiền thuê đất của sân golf Phượng Hoàng
Một góc của sân golf Phượng Hoàng. Ảnh: ĐG

Điều đáng nói là, dù Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những tồn tại lớn trong quản lý sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng của đơn vị này, nhưng UBND tỉnh Hòa Bình khẳng định những vi phạm này không có vụ lợi của cá nhân, tập thể mà chỉ là bài học trong quản lý.

Tại Kết luận thanh tra số 3118/KL-TTCP ngày 23/11/2016 của Thanh tra Chính phủ về công tác quy hoạch, kế hoạch, quản lý sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng tại Hòa Bình chỉ ra, công tác quản lý sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng đã được UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, chất lượng công tác quy hoạch sử dụng đất chưa cao, một số nội dung, chỉ tiêu quy hoạch chưa sát thực tế, một số chỉ tiêu đạt tỷ lệ thấp so với quy hoạch được phê duyệt như: Giai đoạn 2006-2010, đối với đất khu, cụm công nghiệp thực hiện đạt 6,6%; đất cho hoạt động khoáng sản vượt với tỷ lệ 243,2%; đất ở đô thị đạt tỷ lệ 29,9%... Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thiếu thường xuyên nên chưa phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm xảy ra.

Đối với đất cho hoạt động khoáng sản đã thực hiện 511ha, so với chỉ tiêu được duyệt thời kỳ quy hoạch 2001-2010 là 210ha, cao hơn 301ha. Về sử dụng đất, một số tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, đô thị, khu thương mại, dịch vụ, du lịch, sản xuất kinh doanh nhưng chậm đưa vào sử dụng hoặc không đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất dẫn đến việc sử dụng đất kém hiệu quả.

Thanh tra Chính phủ kết luận trách nhiệm thuộc Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình (thời kỳ 2005-2010) và các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và đơn vị có liên quan; chủ đầu tư dự án là Cty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp sông Đà, Cty con là Cty Cổ phần SUDICO Hòa Bình; Tổng Cty Viễn thông Quân đội (Viettel); Cty Cổ phần xây dựng Sao Vàng.

Đối với dự án xây dựng sân golf do Cty TNHH sân golf Phượng Hoàng làm chủ đầu tư, việc giao đất, cho thuê đất được tiến hành khi chưa có quy hoạch chi tiết, quy hoạch sử dụng đất.

Về nội dung này, UBND tỉnh đã có giải trình và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3860 ngày 31/7/2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó nhận xét dự án đầu tư xây dựng sân golf Phượng Hoàng đã được bổ sung vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của tỉnh Hòa Bình được Chính phủ xét duyệt năm 2008, quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2009. Việc UBND tỉnh Hòa Bình ký hợp đồng cho Cty TNHH sân golf Phượng Hoàng thuê đất với hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất (theo lựa chọn của nhà đầu tư) là đúng theo quy định tại Khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2003!

Tại Thông báo số 572 ngày 14/12/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về kết quả xử lý sau thanh tra công tác quản lý sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng tại tỉnh Hòa Bình, có nêu: “Đồng ý với ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ về việc UBND tỉnh Hòa Bình cho Cty TNHH sân golf Phượng Hoàng thuê đất và bổ sung quy hoạch sân golf Phượng Hoàng theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ”.

Về qui hoạch, đến nay, Cty TNHH sân golf Phượng Hoàng đang triển khai thực hiện lập điều chỉnh dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật làm cơ sở để cấp phép xây dựng theo quy định.

UBND tỉnh Hòa Bình đã cử lãnh đạo, cán bộ và chỉ đạo lãnh đạo các sở, ngành liên quan thực hiện: Phối hợp với đoàn thanh tra liên bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để rà soát hồ sơ, kiểm tra thực địa, báo cáo, giải trình các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về dự án sân golf Phượng Hoàng, huyện Lương Sơn. Kết quả Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3860 ngày 31/7/2017; phối hợp với Bộ Tài chính để kiểm tra, hướng dẫn việc tính tiền thuê đất dự án sân golf Phượng Hoàng, tiền sử dụng đất các dự án nhà ở, đô thị. Kết quả Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2182 ngày 26/2/2018.

Về việc rà soát hiện trạng sử dụng đất, đã tiến hành xác định ranh giới sử dụng đất và hoàn thành đo đạc hiện trạng sử dụng đất sân golf Phượng Hoàng. Hiện đang rà soát, đối chiếu kết quả đo đạc hiện trạng với hồ sơ thuê đất để đề xuất điều chỉnh diện tích cho thuê đất, xác định tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng thực tế sử dụng đất của dự án sân golf Phượng Hoàng.

Tuy nhiên, ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc sai phạm về thực hiện dự án khi chưa có trong quy hoạch sử dụng đất, không lập quy hoạch chi tiết xây dựng. Thanh tra Chính phủ kết luận trách nhiệm thuộc Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2005-2010 và các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và chủ đầu tư dự án là Cty TNHH sân golf Phượng Hoàng. UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các sở, ngành chấn chỉnh, khắc phục ngay những khuyết điểm, yếu kém, đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm liên quan, UBND tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, điều hành.

Trên cơ sở kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, UBND tỉnh xác định các nội dung tại kết luận thanh tra qua các thời kỳ đều không có vụ lợi cá nhân cũng như tập thể. Tuy nhiên, UBND tỉnh xác định đây là bài học trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh trong thời gian tới!

Bên cạnh đó, đối với dự án khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo do Cty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp sông Đà làm chủ đầu tư còn tình trạng công tác quản lý đất đai và đầu tư xây dựng tại dự án thiếu chặt chẽ, dẫn đến chủ đầu tư chuyển nhượng đất trái phép, sử dụng đất đầu tư xây dựng công trình không đúng mục đích, không phù hợp với quy hoạch. Thanh tra Chính phủ kết luận thu hồi tiền sử dụng đất đối với 5.654,27m2 đất ở chưa tính tiền sử dụng đất, số tiền là 30,5 tỷ đồng.

Bài 2: Rút kinh nghiệm nghiêm túc trong quản lý dự án!

Đan Quế - Thân Giang

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica