Bắc Ninh: Hàng loạt sai phạm tại Sở KH&CN

Cập nhật: 30/11/2016 06:31

(Thanh tra)- Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, thanh tra trách nhiệm tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bắc Ninh và các đơn vị trực thuộc, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã chỉ ra hàng loạt sai phạm.

Bắc Ninh: Hàng loạt sai phạm tại Sở KH&CN
Sở KH&CN nơi để xảy ra hàng loạt sai phạm. Ảnh: HH

Quản lý tài chính… lỏng lẻo

Trong quá trình kiểm tra, hướng dẫn về công tác tài chính kế toán, Phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở đã thiếu sâu sát để các đơn vị trực thuộc làm sai quy định.

Tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL), một số khoản chi công tác phí chưa đúng quy định, chi trả thừa thuế giá trị gia tăng (GTGT), một số chứng từ thanh toán còn thiếu thủ tục…

Tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (TT&UDTBKHCN), một số khoản chi công tác phí còn chưa đúng quy định, một số dịch vụ phải xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT, nhưng Trung tâm không thực hiện đúng; chưa hạch toán đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho nguyên vật liệu, sản phẩm thu hoạch…

Tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (KTTCĐLCL) đã xảy ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng liên quan đến quản lý sử dụng ngân sách. Việc áp thuế suất GTGT đầu ra của các hoạt động dịch vụ cao hơn mức quy định, công tác kế toán quản lý tài chính, tài sản còn nhiều sai sót, vi phạm; việc thẩm định dự toán ngân sách nguồn không thường xuyên còn chưa chính xác, một số nhiệm vụ không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách (phải lấy từ nguồn thu dịch vụ), nhưng đơn vị đã dùng tiền ngân sách để chi. Cụ thể, ngày 18/10/2013, đơn vị đã rút hơn 43 triệu đồng thanh toán hiệu chỉnh phương tiện; chi phí bảo dưỡng thiết bị đo đồng hồ điện 95 triệu; chi phí mua tem kiểm định đo lường gần 12 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị còn để ngoài sổ sách 1 số khoản thu dịch vụ với số tiền lên tới gần 260 triệu đồng…

Tại Văn phòng Sở, một số khoản chi cũng chưa đúng trình tự, thủ tục, định mức. Việc vận dụng chế độ chi phụ cấp cho các thành viên Hội đồng Khoa học khi đánh giá, nghiệm thu sáng kiến còn chưa phù hợp. Một số chứng từ kế toán không phản ánh kịp thời đúng thời gian quy định. Cá biệt, có hiện tượng chỉnh sửa ngày lập chứng từ một số phiếu chi tháng 12/2015 bằng bút xóa. Việc làm này là sai quy định của pháp luật.

Ngoài quản lý ngân sách lỏng lẻo để tồn tại nhiều khuyết điểm tại các đơn vị trực thuộc, việc Sở KH&CN đồng ý cho Trung tâm TT&UDTBKHCN ký hợp đồng hợp tác với các tổ chức đầu tư xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất rau, sản xuất tảo cũng chưa đúng quy định của Luật Quản lý và Sử dụng tài sản Nhà nước 2009.

Nhiều dự án, chương trình mục tiêu… lỗi hẹn

Sở KH&CN là cơ quan được giao chủ trì giúp tỉnh hướng dẫn thực hiện, quản lý các dự án, đề tài KH&CN. Tuy nhiên, có 3 dự án sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, nhưng đơn vị không triển khai thực hiện được.

Một số chương trình, dự án đã hết thời gian tiến độ thực hiện, nhưng chủ đề tài chưa lập báo cáo đánh giá kết quả, cơ quan quản lý không quyết liệt trong yêu cầu hoàn thiện hồ sơ; một số chương trình đã hết tiến độ khá lâu, nhưng chưa đánh giá được kết quả vì lý do chưa bố trí được hội đồng nghiệm thu.

Việc thẩm tra hồ sơ thực hiện một số đề tài, dự án chưa phát hiện những thiếu sót trong thuyết minh đề tài, hồ sơ thực hiện của chủ đề tài; một số dự án dự toán một số vật tư phổ thông cùng thời điểm còn áp giá khác nhau, hồ sơ thanh toán cá nhân có hiện tượng ký thay, thực hiện chưa đúng quy định…

Bỏ qua thanh tra hành chính về PCTN

Thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN), đoàn thanh tra phát hiện, trong kế hoạch thanh tra 2014, Sở đã không nghi rõ tên đơn vị được thanh tra; kế hoạch thanh tra 2015 ban hành chậm so với quy định, không ghi rõ họ tên đơn vị được thanh tra.

Trong niên độ 2013 - 2015, Sở KH&CN đã không tiến hành các cuộc thanh tra hành chính về công tác PCTN đối với các đơn vị trực thuộc, nên không phát hiện các hành vi sai phạm của đơn vị cấp dưới.

Một số cuộc thanh tra chuyên đề năm 2013 đã không có kiến nghị, yêu cầu xử lý đối tượng thanh tra.

Chậm thực hiện các kết luận thanh tra

Từ 2013 - 2016, Sở KH&CN và các đơn vị phải thực hiện 3 kết luận thanh tra. Tuy nhiên, đến thời điểm Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra, 2/3 kết luận vẫn chưa thực hiện xong.

Việc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau khi có kết luận thanh tra của Sở Tài chính 2013 và Kiểm toán Nhà nước 2015, đơn vị mới thực hiện ở bước rút kinh  nghiệm tại các buổi họp của cơ quan đơn vị, chưa có bản kiểm điểm của các cá nhân, tổ chức thuộc Sở có khuyết điểm.

Điều đáng nói, tại Trung tâm KTTCĐLCL và Trung tâm TT&UDTBKHCN còn có một số nội dung không thực hiện đúng kết luận thanh tra của Sở Tài chính nhưng báo cáo là đã thực hiện xong.

Hàng loạt sai phạm tại các đơn vị trực thuộc Sở KH&CN cũng đã được đoàn thanh tra chỉ ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Hải Hà

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica