Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên:

“Yếu” trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

Cập nhật: 20/11/2018 10:41

(Thanh tra)- Mới đây, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã thanh tra việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại (KN), Luật Tố cáo (TC), Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN); việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư, xây dựng thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện Điện Biên. Kết luận thanh tra cho thấy, huyện Điện Biên thực hiện chưa nghiêm, còn nhiều khuyết điểm, sai phạm.

“Yếu” trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện Điện Biên. Ảnh: TK

Sai sót cơ bản trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn KN, TC

Bên cạnh những mặt đã làm được, kết luận thanh tra chỉ rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc của Chủ tịch UBND huyện Điện Biên chưa thường xuyên; vai trò trách nhiệm người đứng đầu các phòng, ban trực thuộc UBND huyện trong việc chấp hành chưa đầy đủ dẫn đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn KN, TC còn nhiều tồn tại, cụ thể:

Việc tổng hợp, phản ánh thông tin tiếp công dân vào sổ theo dõi có một số trường hợp trùng lặp nội dung dẫn đến làm tăng số lượt tiếp công dân, tăng số lượt đơn thư.

Công tác giải quyết đơn KN, TC, việc xử lý một số đơn chưa thực hiện theo mẫu quy định tại Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn KN, đơn TC, đơn kiến nghị, phản ánh. Phân loại một số đơn còn nhầm lẫn giữa đơn KN với đơn TC; tóm tắt, phản ánh nội dung đối với nhiều đơn không đầy đủ.

Huyện cũng chưa thực hiện thường xuyên việc theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thuộc thẩm quyền. Một số đơn thuộc thẩm quyền giao các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết chưa thực hiện theo đúng trình tự quy định như: Chưa ra quyết định thụ lý và kết luận giải quyết…

Việc thực hiện một số giải pháp về PCTN ở một số phòng thuộc UBND huyện chưa xây dựng kế hoạch PCTN hàng năm. Công tác kê khai tài sản, một số bản kê khai tài sản không kê khai tổng thu nhập gia đình, bản kê khai không ghi ngày tháng hoàn thành, một số bản kê khai không ghi giá trị; việc giải trình sự biến động về tài sản, thu nhập, nguồn gốc tài sản tăng thêm, giải trình chưa cụ thể nguyên nhân tăng, giảm.

Sai phạm hơn 423 triệu đồng trong đầu tư, xây dựng

Việc chấp hành các quy định của Nhà nước của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng chưa nghiêm; chưa kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm của đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công.

Thanh tra tỉnh Điện Biên đã thanh tra 57 công trình tại Ban Quản lí dự án huyện Điện Biên có tổng dự toán phê duyệt sau điều chỉnh bổ sung gần 150 tỷ đồng, cho thấy công tác lập, thẩm tra, thẩm định phê duyệt dự toán công trình có một số hạng mục chưa chính xác dẫn đến tính sai khối lượng; quá trình thi công, nghiệm thu kiểm soát chưa chặt chẽ dẫn đến thanh toán sai quy định tại 36/57 công trình với tổng sai phạm được phát hiện hơn 423 triệu đồng.

Tại công trình nước sinh hoạt Bản Lún, xã Noong Luống, do một số hộ dân mở thêm các đường ống riêng dẫn nước về các ao cá và ruộng cá nhân dẫn đến có thời điểm không đủ nước về các bể nước dùng cho sinh hoạt của dân cư trong bản.

Thanh tra tỉnh Điện Biên đã ban hành quyết định thu hồi nộp ngân sách số tiền sai phạm hơn 417 triệu đồng và yêu cầu giảm trừ qua thanh toán gần 6 triệu đồng. Đồng thời, Thanh tra cũng đề nghị Chủ tịch UBND huyện Điện Biên chỉ đạo các đơn vị tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm và chấn chỉnh đối với các cá nhân có liên quan; chỉ đạo tăng cường công tác tập huấn về tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN đối với thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã và công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn KN, TC; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Trần Kiên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica