Hà Nội:

Yêu cầu UBND huyện Thường Tín thực hiện dứt điểm Kết luận số 59

Cập nhật: 23/05/2018 14:11

(Thanh tra) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kết luận thanh tra giải quyết tố cáo ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín không nghiêm túc thực hiện Kết luận số 59/KL-UBND ngày 5/7/2017 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Công dân cho rằng Chủ tịch UBND huyện Thường Tín không nghiêm túc chỉ đạo việc thực hiện 2 nội dung tại Kết luận số 59 của Chủ tịch UBND TP cũng như việc UBND xã Thắng Lợi xác định không chính xác thiệt hại về tài sản, cây cối, hoa màu, vật nuôi của công dân, dẫn đến việc bồi thường không thỏa đáng cho các gia đình. Tại Thông báo số 347/TB-UBND ngày 22/12/2016 của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín đã cố tình ép gia đình công dân nhận hơn 1,4 triệu đồng tiền bồi thường thiệt hại do hành vi cưỡng chế trái pháp luật của thôn Một Thượng và không xử lý sai phạm đối với các hộ có hành vi vi phạm xây dựng tại khu đất Ao Làng.

Kết quả xác minh cho thấy, ngày 10/8/2017, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín có Văn bản số 807/UBND-TNMT về việc tập trung xử lý dứt điểm 2 nội dung của Kết luận số 59, trong đó đã chỉ đạo và yêu cầu một số nội dung theo kết luận. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Thắng Lợi có báo cáo bằng văn bản, kèm theo hồ sơ vi phạm của 36 trường hợp gửi UBND huyện thông qua Phòng Tài nguyên Môi trường huyện trước ngày 14/8/2017.

Tiếp đó, ngày 25/10/2017, UBND huyện Thường Tín có Văn bản số 114/UBND-TNMT, trong đó, để thực hiện nghiêm túc Kết luận số 59 của UBND TP, yêu cầu UBND xã Thắng Lợi khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác định hành vi, thời điểm vi phạm, mục đích sử dụng, hiện trạng sử dụng đất đối với 36 trường hợp. 

Đối chiếu với các quy định của pháp luật về đất đai, các quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp đủ điều kiện xử lý theo Kế hoạch 139/KH-UBND của UBND huyện thì UBND xã lập hồ sơ, tổ chức xét duyệt, báo cáo trình UBND huyện xem xét xử lý theo quy định.

Đối với các trường hợp vi phạm phải xử lý thu hồi đất thì UBND xã lập các thủ tục, hồ sơ vi phạm, ban hành các quyết định xử lý vi phạm, yêu cầu các trường hợp vi phạm khôi phục lại tình trạng đất ban đầu và giao lại đất để UBND xã quản lý theo đúng thẩm quyền; thời gian thực hiện xong trước ngày 5/11/2017.

Ngày 10/11/2017, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín có văn bản yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Thắng Lợi xem xét xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân theo quy định; giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hướng dẫn UBND xã Thắng Lợi về quy trình kiểm đếm thiệt hại, mức đền bù đối với tài sản, hoa màu của hộ gia đình bà Nguyễn Thanh Quyên theo quy định; yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Thắng Lợi cùng các ngành của huyện báo cáo bằng văn bản gửi Chủ tịch UBND huyện qua Thanh tra huyện trước ngày 5/12/2017.

Đến ngày 14/11/2017, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín tiếp tục có Thông báo số 251 yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Thắng Lợi xem xét xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân theo quy định; giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hướng dẫn UBND xã Thắng Lợi về quy trình kiểm đếm thiệt hại, mức đền bù đối với tài sản, hoa màu của hộ gia đình bà Nguyễn Thanh Quyên theo quy định; giao Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện hướng dẫn UBND xã Thắng Lợi kiểm tra, rà soát, lập hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND huyện ra quyết định thu hồi các thửa đất vi phạm tại khu Ao Làng theo đúng quy định. Yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Thắng Lợi cùng các ngành của huyện báo cáo bằng văn bản gửi Chủ tịch UBND huyện qua Thanh tra huyện trước ngày 5/12/2017.

Thực hiện Kết luận số 59 của UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín đã có nhiều văn bản chỉ đạo tới UBND xã Thắng Lợi, các phòng, ban chuyên môn của huyện trong tổ chức thực hiện. 

Có 3/5 nội dung tố cáo đã được công dân đồng ý. Còn 2 nội dung công dân vẫn tiếp tục có đơn tố cáo đến nay vẫn chưa thực hiện xong là việc chi trả số tiền hơn 1,4 triệu đồng hỗ trợ thiệt hại đối với tài sản, hoa màu của gia đình bà Quyên và việc lập hồ sơ vi phạm, ban hành quyết định xử lý đối với 36 trường hợp vi phạm tại khu đất Ao Làng có tính chất phức tạp, động chạm đến quyền lợi của 36 hộ gia đình đang sử dụng đất tại khu vực Ao Làng. Hiện, UBND huyện Thường Tín đang theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện 2 nội dung kết luận nêu trên.

Từ những căn cứ trên, UBND TP Hà Nội khẳng định việc công dân tố cáo ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín không nghiêm túc thực hiện Kết luận số 59 của chủ tịch UBND TP là tố cáo sai sự thật.

UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND huyện Thường Tín khẩn trương thực hiện việc chỉ đạo UBND xã Thắng Lợi trên cơ sở hồ sơ xác định thiệt hại về cây cối, hoa màu, tài sản của hộ gia đình bà Quyên do UBND xã đã thiết lập, làm việc với bà Quyên để làm rõ yêu cầu về việc hỗ trợ, bồi thường và thực hiện việc chi trả đảm bảo quyền lợi cho bà Quyên; giao UBND xã Thắng Lợi thiết lập hồ sơ vi phạm về đất đai, xây dựng đối với 36 trường hợp sử dụng đất có vi phạm tại khu đất Ao Làng; đề xuất xử lý cụ thể đối với từng trường hợp vi phạm, báo cáo UBND huyện Thường Tín xem xét và xử lý theo quy định.

Thanh Lương

 


cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica